علاقه مندی (0)
0
با ما تماس بگیرید
۶۶۴۱۴۰۴۰ (۰۲۱)
0

مدیریت تحول در سازمان

وضعیت محصول : قابل تهیه
قیمت برای شما: 230,000 ریال

مشخصات محصول انتخابی شما

توضیحات محصول

كتاب حاضر بحثی كلی در مورد تحول سازمان ارایه می دهد كه مشتمل بر بررسی ماهیت و ویژگیها، نظریه ها، روشهای عملی و ارزشهای تحول سازمان است . تحول سازمان، فرآیندی برنامه ریزی شده و اصولی است كه با بهره گیری ازارزشها و اصول علم رفتاری كاربردی در سازمان ها در پی افزایش اثربخشی فردی وسازمانی است. محور بحث سازمان ها هستند و اینكه طوری تغییر داده شوندكه كاركرد آنها بهتر شود، بعنی آنچه مدنظراست تغییركل سیستم است. گرایش و جهت گیری كار براقدامات عملی است. یعنی وقتی اقدامات صورت گرفت، باید نتایج مطلوب مورد نظربه عنوان پیامد فعالیتهای برنامه ریزی شده تحقق یابند. هدف اصلی، انسان و فرآیندهای اجتماعی درون سازمان هاست ،یعنی جنبه انسانی ساز مان ها مطمح نظر قرار می گیرد. به عبارت دیگر سازمانهای واقعی در دنیای واقعی مدنظرند.

 هدف از تدوین كتاب حاضر آن است كه خواننده با مطالعه آن به درك جامع و كاملی از تحول سازمان نایل آید. اینكه تحول سازمان چیست، چگونه در عمل محقق می شود و چگونه می توان آگاهیها و بینشهای حاصله از این كتاب را برای بهبود عملكرد سازمان مورداستفاده قرار داد.

برنامه های تحول ساز مان دو هدف عمده دارند كه عبارتند از :

  1. بهبود كاركرد افراد، گروهها و سازمان
  2. انتقال روش و مهارتهای ضروری كه اعضای سازمان را قادر خواهند ساخت ،پیوسته كاركرد خود را براساس آنها ، بهبود دهند .

برنامه های تحول سازمان فعالیتها و یا تلاشهایی  بلند مدت، برنامه ریزی شده و مستمرند. یك رهبر با وضعیتی نامطلوب مواجه می شود و درپی تغییرآن برمی آید. برای تحقق این امر،با یك متخصص تحول سازمان تماس حاصل می نماید و با مساعدت ایشان به كنكاش وبررسی می پردازند كه آبا برای تغییر چنین وضعیتی تحول سازمان ضروری است یاخیر؟ اگر پاسخ مثبت بود ،آنها افراد دیگری از اعضای سازمان را برای كمك درطراحی و اجرای برنامه بكار می گیرند.

موضوع مهمی كه در تحول سازمان توجه به آن ضروی می باشد ، مشاركت گسترده اعضاء و مدیران سازمان در تحقق آن است. باید حتی الامكان ،تعداد زیادی از افراد به منظور اجرای برنامه های تحول سازمان بكار گرفته شوند آن گاه یك استراتژی جامع و كلی تدوین شود كه یك سلسله فعالیتها را در برداشته باشد و هر فعالیت به منظور تحقق یك نتیجه، جهت داده شود كه در نهایت سازمان را به سمت اهداف مطلوب موردنظر سوق دهد. در چنین وضعیتی ما نوعی مدل تحول سازمانی جامع داریم، اما درعمل برنامه های تحول سازمان اینقدر ساده نیست.

تحول سازمانی نوعی استراتژی بهسازی سازمان است كه در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 مطرح شد. اساس آن بربینش ها و اگاهیهای حاصله از پویائیهای گروهی و تئوری و عمل مرتبط با تغییر برنامه ریزی شده استواراست .

حوزه تحول سازمانی در راه تكامل خود به چهارچوبی منسجم از تئوریها و كاربردها رسیده است كه می تواند بسیاری از مسایل مهم انسانی موجود در سازمان را حل وفصل نماید. تحول سازمان از سازمان ها و همچنین افرادی كه درون سازمان ها هستند و چگونگی كاركرد آنها بحث می كند، همین طور در زمینه تغییرات برنامه ریزی شده ای كه منجر به ترغیب افراد گروهها و سازمان ها به كاركردی بهتر می شود، سخن به میان می آورد .

تغییر برنامه ریزی شده مستلزم آگاهی های كلی، كار و فعالیت سخت و مجدانه در طی زمان، دارا بودن رویكردی اصولی و هدف مدار و دانشی معتبردر مورد پویاییهای سازمانی و چگونگی تغییر آن هاست . دانش معتبر و صحیح از علوم رفتاری نظیر روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی، نظریه سیستمها، رفتارسازمانی، تئوری سازمان و عمل مدیریت بدست می آید.

ماحصل این علوم تحول سازمانی است ،كه برای بهبود سازگاری و تطبیق بین افراد و سازمان، بین سازمان و محیطش و میان عناصر و اجز ای سازمانی نظیر استراتژی، ساختار و فرآیندها، رهنمودهایی ارایه می دهد. این رهنمودها از طریق برنامه ها و فعالیتهای ایجاد تغییر كه هدف آنها رفع مشكل در شرایط خاص و مسئله ساز است، اجرا می شود .

رهبران و مجریان تحول سازمان، به كمك یكدیگر برنامه های تحول سازمان را اداره می كنند. مجریان تحول سازمان مشاورینی هستند كه در زمینه تئوری و  عمل تحول سازمان آموزش لازم و كافی دیده اند و پویایی و تغییر سازمانی را درك كرده اند. این افرادممكن است عضو سازمان باشند یا ازخارج از سازمان دعوت به مشاوره شوند.

تحول سازمان به مسایل ومشكلات افراد مشغول به كار در سازمان توجه زیادی دارد. در حوزه تحول سازمان توجه به مسایل و مشكلاتی از قبیل: روحیه ضعیف، بهره وری پایین، كیفیت نامطلوب كالا و خدمات، تعارض بین افراد، تعارض بین گروهها، اهداف بلند وكوتاه مدت نامشخص (چه استراتژی سازمان ،چه اهداف واحدها) ، سبك های نامناسب رهبری، عملكرد گروهی ضعیف، ساختار سازمانی نامناسب، طراحی ضعیف وظایف، كم توجهی به خواسته های محیطی، روابط  ضعیف با مشتری، تعارض بین اهداف واحدها و مسایلی از این قبیل حائز اهمیت است.

 

 

 

 

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

مشخصات فنی

  • 470 g
  • صفار
  • وندال.فرنچ - سسیل. اچ.بل
  • -حسن دانایی فرد
  • وزیری
  • 9789643883775
  • 327

لیست نظرات

تا کنون نظری ارسال نشده است.

شما هم می توانید درباره این کالا نظر بدهید

امتیاز:

محصولات مرتبط