تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

اندیشه سرا

... آشنایی با مقررات مع
قابل تهیه
190,000 ریال

... آشنایی با مهندسی شی
قابل تهیه
150,000 ریال

... شیمی هتروسیکل ( حل
قابل تهیه
80,000 ریال

... برنامه نویسی برای م
قابل تهیه
150,000 ریال

... فرآیند جذب سطحی و ش
غیر فعال
170,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... مرجع طراحی تجهیزات
غیر فعال
1,200,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... شیمی فضایی 191مساله
قابل تهیه
170,000 ریال

... هایپرکم ( ابزاری ب
قابل تهیه
70,000 ریال

... ترمودینامیک شیمیایی
قابل تهیه
60,000 ریال

... نام گذاری ترکیب های
قابل تهیه
40,000 ریال

... اسیدها و باز ها
قابل تهیه
80,000 ریال

... مرجع کامل طراحی pla
قابل تهیه
260,000 ریال

... شبیه سازی فرآیند ها
قابل تهیه
550,000 ریال

... شبیه سازی و بهینه س
قابل تهیه
360,000 ریال

... محاسبات مهندسی شیمی
قابل تهیه
150,000 ریال

... شبیه سازی فرایندهای
قابل تهیه
120,000 ریال

... طراحی و برآورد اقتص
قابل تهیه
180,000 ریال

... شبیه سازی فرآیندهای
قابل تهیه
250,000 ریال

... طراحی مبدل های حرار
قابل تهیه
150,000 ریال

... سنتز ترکیبات آلی دا
قابل تهیه
100,000 ریال

... فیزیک غیر خطی DNA
قابل تهیه
100,000 ریال

... ژنتیک مولکولی باکتر
قابل تهیه
200,000 ریال

... دنیای نانو و الماسو
قابل تهیه
90,000 ریال

... مبدل های حرارتی
قابل تهیه
240,000 ریال

... راهنمای ده دقیقه ای
قابل تهیه
60,000 ریال

... اصول طراحی پایپینگ
قابل تهیه
400,000 ریال

... راهنمای جامع ابزار
قابل تهیه
160,000 ریال

... شبیه سازی فرآیند ها
قابل تهیه
170,000 ریال

... مدیریت فرایند های س
قابل تهیه
140,000 ریال

... واکنش در شرایط اضطر
قابل تهیه
240,000 ریال