تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

آریانا قلم

... نسل سوم بازاریابی
قابل تهیه
140,000 ریال

... استراتژی اقیانوس آب
قابل تهیه
290,000 ریال

... ایده عالی مستدام
قابل تهیه
440,000 ریال

... طراحی ارزش پیشنهادی
قابل تهیه
640,000 ریال

... خودباوری در خلاقیت
قابل تهیه
288,000 ریال

... آمادگی آزمون تحلیل
قابل تهیه
225,000 ریال

... راهنمای پیکره دانش
قابل تهیه
900,000 ریال

... هوش هیجانی برای مدی
قابل تهیه
185,000 ریال

... مدل بلوغ مدیریت پرو
غیر فعال
135,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... آمادگی آزمون اصول ب
غیر فعال
950,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... دید اقتصادی
قابل تهیه
360,000 ریال

... آمادگی آزمون اصول ب
قابل تهیه
300,000 ریال

... استراتژی خوب استرات
قابل تهیه
400,000 ریال

... مدیریت بازاریابی بر
غیر فعال
160,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... مهندسی مجدد سازمان
قابل تهیه
400,000 ریال

... بازی برد (راه کارها
غیر فعال
138,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... مرجع شاخص های کلیدی
قابل تهیه
360,000 ریال

... راه اندازی کسب و کا
قابل تهیه
790,000 ریال

... راهنمای جامع مدیریت
قابل تهیه
600,000 ریال

... نقشه استراتژی تبدیل
قابل تهیه
760,000 ریال

... رقص تغییر چالش های
قابل تهیه
680,000 ریال

... راهنمای عملیاتی مدی
قابل تهیه
280,000 ریال

... جاری سازی استراتژی
قابل تهیه
540,000 ریال

... مدیریت استراتژیک با
قابل تهیه
450,000 ریال

... استراتژی رسیدن به ا
قابل تهیه
245,000 ریال

... اوج‌گیری قواعد سه گ
قابل تهیه
340,000 ریال

... ابزارهای کلیدی مالی
قابل تهیه
325,000 ریال

... مدل کسب و کار شما
قابل تهیه
620,000 ریال

... مجموعه ایزو 55000؛
قابل تهیه
175,000 ریال

... مدیریت انبار و قطعا
قابل تهیه
300,000 ریال