تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

بازاریابی

... بازاریابی و فروش تل
قابل تهیه
55,000 ریال

... 72 راز فروش موفق
قابل تهیه
110,000 ریال

... مدیریت استراتژیک با
قابل تهیه
350,000 ریال

... دلایل کامیابی برنده
قابل تهیه
160,000 ریال

... راهنمای مدیران در ک
قابل تهیه
180,000 ریال

... رفتار مصرف کننده
قابل تهیه
1,200,000 ریال

... بازاریابی و زندگی ب
قابل تهیه
160,000 ریال

... مدیریت انتظارات مشت
قابل تهیه
80,000 ریال

... سیاره ی مشتری
قابل تهیه
390,000 ریال

... اصول ، فنون و هنر م
قابل تهیه
180,000 ریال

... نه به نه در فروش بی
قابل تهیه
220,000 ریال

... مهارتهای ارتباط با
قابل تهیه
180,000 ریال

... فروش بیمه به روش بی
قابل تهیه
185,000 ریال

... سلام؛صبح بخیر همراه
قابل تهیه
60,000 ریال

... شغل من کو ؟!
قابل تهیه
350,000 ریال

... چهل گفتار پیرامون ا
قابل تهیه
150,000 ریال

... 100 ایده ی برتر باز
قابل تهیه
200,000 ریال

حس برند
قابل تهیه
240,000 ریال

... قطب نمای مدیران فرو
قابل تهیه
380,000 ریال

... استراتژی لوکس گرایی
قابل تهیه
450,000 ریال

... فروش به شرکتها و سا
قابل تهیه
230,000 ریال

... نورولیدرشیپ
قابل تهیه
320,000 ریال

... تکنیک های بازاریابی
قابل تهیه
120,000 ریال

... مدیریت تجربه ی مشتر
قابل تهیه
50,000 ریال

... مباحث و موضوعات باز
قابل تهیه
140,000 ریال

... برنامه ریزی برند
قابل تهیه
120,000 ریال

... تبلیغات پنهان در با
قابل تهیه
180,000 ریال

... تحقیقات بازاریابی ب
قابل تهیه
250,000 ریال

... جادوی بازاریابی شبک
قابل تهیه
75,000 ریال

... تحلیل دیداری در باز
قابل تهیه
450,000 ریال