تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


سخنواره ( پنجاه و پنج گفتار پژوهشی )

کد محصول : 12885
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 1590 g

توس

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

هانس روبرت رویمر

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

ایرج افشار

وزیری

9789643154356

945

خرید
+
قیمت محصول 300,000 ریال
قیمت نهایی

مروري بر كتاب 
پنجاه و پنج گفتار پژوهشی به یاد دکتر پرویز ناتل خانلری

 

شهرت خانلرى را شايد بتوان حاصل كار و فعاليت او در دو زمينه اصلى دانست: تحقيقات و تأليفات و تدريس؛ و مديريت و سازماندهى فرهنگى، به ويژه در بنياد فرهنگ ايران و مجله سخن.

آنچه خانلرى را در ميان اديبان معاصر ممتاز مىكند، تلاش او در راه دادن روش و نگرش علمى در پژوهش و آموزش زبانى ـ ادبى و معيارهاى دقيق و سنجيده زيبايى شناخت هنرى در مطالعات و نقد ادبى همراه با ذوق ادبى كمنظير، توجه خاص به زبان و نثر معاصر فارسى، اصول درستنويسى، شيوا و زيبانويسى و تأكيد ويژه بر اصالت و هويت فرهنگ ايرانى و شناخت اصول ودلايل آنهاست.

ورود او به قلمرو سياست و پذيرفتن برخى سمتهاى سياسى، گرچه در دوره خاصى مناسبات او و برخى از روشنفكران جامعه ايرانى را به تيرگى كشاند و انتقادهايى را در پىآورد، اما اعتبار علمى تحقيقى و ارزش خدمات فرهنگى وى را تحتالشعاع قرار نداد.

12885


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید