تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کارکردهای ذهنی در جوامع عقب مانده

کد محصول : 21046
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 780 g

هرمس

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

لوسین لوی -برول

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

یدالله موقن

رقعی

9789643633387

528

خرید
قیمت محصول 300,000 ریال
قیمت نهایی

فهرست مطالب :
مقدمه ی مترجم
پیشگفتار مولف بر ترجمه ی انگلیسی
مقدمه
   بخش یکم
1.    فصل یکم : بازنمایی های جمعی در ادراک انسان های ابتدایی و سرشت عرفانی
2.    فصل دوم : قانون آمیختگی ( The law of participation )
3.    فصل سوم : شیوه ی کار ذهنیت پیش – منطقی

    بخش دوم
1.    فصل چهارم : ارتباط ذهنیت اقوام ابتدایی با زبان هایی که تکلم می کنند
2.    فصل پنجم : ارتباط ذهنیت پیش – منطقی با شیوه ی شمارشش
   بخش سوم
1.    فصل ششم :رسم هایی که بازنمایی های جمعی در آن ها متجلی هستند و بر این بازنمایی ها قانون آمیختگی حاکم است ( پاره ی نخست ) : شکار ، ماهیگیری ، جنگ ، نظم و ترتیب پدیده ها ، زائو نمایی ( Couvade )
2.    فصل هفتم : رسم هایی که بازنمایی های جمعی در آن ها متجلی هستند و بر این بازنمایی ها قانون آمیختگی حاکم است ( پاره ی دوم ) : بیماری ، مرگ ، غیبگویی
3.    فصل هشتم :  رسم هایی که بازنمایی های جمعی در آن ها متجلی هستند و بر این بازنمایی ها قانون آمیختگی حاکم است ( پاره ی سوم ) : ادامه ی حیات مرده ، شعائر پس از مرگ برای مرده ، زایش به منزله ی حلول دوباره ، تحلیف جادوگر – پزشکان
    بخش چهارم
1.    فصل نهم : گذر به ذهنیت های عالی تر
افزوده ی مترجم
نقد امیل دورکم بر کتاب کارکردهای ذهنی در جوامع عقب مانده
نمایه ( 1 )
نمایه ( 2 )


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید