تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


ترجمه جواهر الکلام حدود و تعزیرات ( جلد دوم )

کد محصول : 24844
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 930 g

خرسندی

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

محمد حسن نجفی

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

اکبر نایب زاده

وزیری

9786001141652

656

خرید
قیمت محصول 750,000 ریال
قیمت نهایی

معرفی کتاب جواهر الکلام

کتاب جواهرالکلام تالیف استادفقها شیخ محمدحسن نجفی ( وفات 1266 ) شرح شرایع الاسلام محقق  حلی است. این کتاب یک دوره فقه استدلالی کامل است ودر تعریف این کتاب همین بس که شیخ بزرگوارمرتضی انصاری گفته است که : برای مجتهد رجوع به وسائل وجواهر کفایت می کند وکم اتفاق می افتد که به کتابهای دیگر نیاز پیدا کند وامام راحل درپیامی خطاب به مراجع اسلام وروحانیون سراسرکشور فرمودند : اما در موردتحصیل وتحقیق حوزه ها  این جانب معتقد به فقه سنتی واجتهاد جواهری هستم وتخلف از انراجایز نمی دانم.

 این کتاب از چهل سال پیش ( تقریبا ) توسط دارالکتب الاسلامیه  اخوندی تهران در43 جلد چاپ شده و بارها آن چاپ تجدید شده است. قسمتی از جلد41 ان  مربوط به حدود وتعزیرات  است و جلد42 در باره قصاص و جلد 43 یعنی آخرین جلد آن مربوط به دیات است.

 با پیروزی انقلاب اسلامی قانون مجازات اسلامی ازمتون فقه ما ترجمه شده است بنابراین برای       پی بردن به ادله شرعی آن و مطالعه ریشه ای مسائل کیفری و ملاحظه موارد مسکوت در قانون (که کم نیست)، مطالعه جواهرالکلام که مفصل ترین ومستدل ترین  ومعتبرترین فقه استدلالی امامیه است برای همه محققان بالاخص برای دادگاههای کیفری و وکلا ودانشجویان دوره تحقیقات عالی لازم وضروری است لذا ابتدا مبادرت به ترجمه وتوضیح وشرح مجلدات کیفری (مجلد 41 و42 و43) گردید که به شکر خدا ترجمه جواهرالکلام درحدود وتعزیرات وقصاص ودیات در11 جلد به شرح زیر توسط  انتشارا خرسندی تهران چاپ ومنتشرشده است.

 جلد اول ( ترجمه حدود وتعزیرات ) در552 صفحه پس از تعریف  حد  وتعزیر بحث زنا ومجازاتهای آن ولواط ومجازاتهای آن و مساحقه را دربرمی گیرد.

 جلد دوم ( ترجمه حدود وتعزیرات ) در 654 صفحه شامل بحثهای قوادی قذف وسب النبی(ص) و ائمه(ع) و مجازات ساحر ومدعی نبوت و حد شرب مسکر وسرقت وبرخی تعزیرات سرقت است.

 جلدسوم ( ترجمه حدود وتعزیرات ) در416 صفحه از حد محارب شروع و شامل مجازات مرتد ومسائل  آن  ونزدیکی با چهارپایان وهتک حرمت اموات و دفاع از جان ومال و ناموس است.

 جلداول ( ترجمه قصاص ) در 376 صفحه شامل تشریع قصاص  و اقسام قتل و تعریف قتل عمد واقسام ان ( مباشرت وتسبیب ) و صورتهای مختلف مباشرت وتسبیب وشروع درشرایط قصاص شرط اول تساوی در آزاد و برده بودن.

 جلد دوم (ترجمه قصاص) در398  صفحه شامل مسائلی ازتساوی در آزاد و برده بودن و شرط دوم قصاص تساوی دردین وشرط سوم قاتل پدر نباشد وشرط چهارم کمال عقل و شرط پنجم محقون الدم بودن مقتول است وشرایط شکایت ازقتل  و راههای اثبات آن (اقرار وبینه وقسامه) بحث های دیگری دراین جلد از ترجمه جواهراست.

 جلد سوم (ترجمه قصاص) در308 صفحه شامل احکام قسامه وکیفیت قصاص وقصاص اعضاء ومسائل آن است.

 جلد چهارم (ترجمه قصاص) در240 صفحه شامل قسمت دوم ازقصاص اعضاء و قصاص عضو صحیح برای عضو شل وتساوی درمحل وقصاص دست چپ به جای دست راست وقطع انگشت از یکی ودست از دیگری است.

 جلد اول (ترجمه دیات) در680 صفحه شامل تعریف دیه و اقسام قتل ومقادیر دیات ودیه شبه عمد و دیه خطا. تغلیظ درماههای حرام. دیه زن نصف مرد است. درموجبات ضمان. بحث نخست درمباشرت  وده مساله. بحث دوم دراسباب جنایت. درتعریف سبب. دراجتماع اسباب  ومسائل آن. خراب شدن دیوار. روشن کردن آتش. حمله حیوان. مسئولیت راکب و راننده و قائد حیوان.


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید