تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


شیمی3 (پرسش های چهارگزینه ای )

کد محصول : 570
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 1350 g

مبتکران

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

مهندس بهمن بازرگانی

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

رحلی

9789640720660

563

خرید
+
قیمت محصول 490,000 ریال
قیمت نهایی

گزیده ای از کتاب شیمی3 (پرسش های چهارگزینه ای )

 

اگر محلولی از ................. روی محلولی از ................. ریخته شود، رسوب ................. به ................. تشکیل میشود.

1) نقره کلرید - سدیم نیترات - زر درنگ نقره نیترات - سرعت

2) نقره نیترات - سدیم کلرید - سفید رنگ نقره کلرید - آرامی 

3) نقره کلرید - سدیم نیترات - زر درنگ نقره نیترات - آرامی 

4) نقره نیترات - سدیم کلرید - سفید رنگ نقره کلرید - سرعت 

 

با توجه به شکل مقابل کدام گزینه درست است؟

1) یکی از واکنش دهنده ها و نیز یکی از فراورده ها زرد رنگ هستند.

2) رسوب سرب (II) نیترات ، زرد رنگ است.

3) یک واکنش جابه جایی یگانه است.

4) یون های پتاسیم و سرب (II) نقش یون تماشاگر را دارند.

 

در کدام واکنش پس از موازنه ، نسبت مجموع ضریب های استوکیومتری فراوردها یه مجموع ضریب های استوکیومتری واکنش دهنده ها بزرگتر است؟

1) واکنش تهیه ی سیلیسیم از سیلیسیم تتراکلرید          2) واکنش محلول لیتیم پراکسید با گاز کربن دی اکسید

3) واکنش سوختن اتانول                                            4) واکنش هیدروکلریک اسید منگنز (IV) اکسید

 

واکنش سدیم کربنات با کلسیم نیترات ، از نوع ................. است که در آن ترکیب نا محول در آب تشکیل ................. و مجموع ضریب های مولی مواد در معادله ی موازنه شده ی آن برابر ................. است.

1) ترکیبی - می شود - 6       2) ترکیبی - نمی شود - 6       3)جابه جایی دو گانه - نمی شود- 5     4) جابه جایی دو گانه - می شود - 5

 

شمار اتم های شرکت کننده در معادله موازنه شده واکنش سوختن اتان در مقایسه با معادله ی موازنه شده واکنش آلومنیوم با هیدروکلریک اسید ................. و در ................. واکنش ، فرآورده گازی تولید ................. 

1) کم تر - یکی از این دو - می شود.                 2) بیش تر - هر دو - میشود.     

3) کم تر - هیچ یک از این دو - نمی شود.          4) بیش تر - یکی از این دو - می شود.

 

 

گزیده ای از کتاب EQ شیمی3 کلیک کنید. 

 


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید