تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


ریاضی 2 یازدهم تجربی

کد محصول : 30866
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 750 g

قلم چی

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

گروه مولفان

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

رحلی

9786000010522

308

خرید
+
قیمت محصول 490,000 ریال
قیمت نهایی

گزیده از از سوالات کتاب ریاضی 2 یازدهم تجربی  

 

* از بین مربع هایی که عدد مساحت آن را از عدد محیط کم تر است. بیشترین مقدار فزونی عدد محیط از عدد مساحت کدام است؟

1) 3          2) 4         3) 5          4) 6

 

*در یک کارگاه تولیدی ، یکی از کارگران متعهد شده است که پایان هرهقته 80 قطعه با دستمزد هر قطعه 450 تومان تحویل دهد به ازای هر قطعه اضافه بر تعهد ، مبلغ 5 تومان دستمزد هر قطعه تحویلی کسر میشود. بیشترین دستمزد هفته ی آن کدام است؟

1) 36075          2) 36125          3) 36175          4)36225

 

*در یک زمین گل خانه ای ، اگر با فاصله یکسان ، 40 بوته ی گوجه فرنگی کاشته شود به طور متوسط ار هر بوته 8 کیلو محصول به دست میآید به ازای هر بوته ی اضافی که کاشته شود به مقدار 1/8 کیلو از میانگین محصول بوته ها کاسته میشود. در این صورت بیشترین محصول برداشتی کدام  است؟

1) 336          2) 338          3) 340          4) 342

 

معرفی دو روش در استدلال استنتاجی:

الف) اثبات غیر مستقیم (برهان خلف): معمولا برای اثبات قضیه هایی که اثبات درستی آن ها از روش های مستقیم امکان پذیر نیست یا بسیار دشوار است ، از روش اثبات غیر مستقیم یا برهان خلف استفاده میشود. برای استفاده از برهان خلف ، باید مراحل زیر را طی کنیم:

1)فرض میکنیمحکم درست نباشد.

2)نشان میدهیم که درست نبودن حکم با حقایق پذیرفته شده با فرض اولیه در تناقص است.

3) با اثبات اینکه حکم نمیتواند نادرست باشد نتیجه میگیریم که حکم درست است.

مثال: با برهان خلف ثابت کنید «از یک نقطه بیرون یک خط ، نمیتوان دو خط عمود بر آن رسم کنید.»

سه مرحله ی انجام برهان خلف که در بالا به آنها اشاره شد، برای این قضیه به صورت زیر است:

1)فرض میکنیم حکم مساله غلط باشد، یعنی از نقطه A بیرون خط d ، میتوان دو خط عمود بر آن رسم کرد.

2)میدانیم دو خط عمود بریک با هم موازی اند پس دو خط رسم شده در مرحله ی قبل با هم موازیند . طبق فرض دو خط متمایز رسم شده در مرحله (1) در نقطه A مشترک و در نتیجه متقاطعند که این با موازی بودن این دو خط در مرحله (2) در تناقض است.

3) بنابراین از ابتدا فرض غلط بودن حکم مساله نادرست بوده است و حکم نمیتواند نادرست باشد ، یعنی از یک نقطعه بیرون یک خط ، نمیتوان دو خط عمود بر آن رسم کرد.

 

ب) مثال نقض : به مثالی که نشان دهد یک نتیجه  گیری حدس کلی نادرست است، مثال فقض گفته میشود.

مثلا فرض کنید میخواهیم درستی عبارت « اگر طول قطر های یک چهارضلعی با هم برابر باشند ، آن چهار ضلعی مستطیل است.» را بررسی کنیم؛ شکل مقابل که در ان طول قطرای آن باهم برابر است ولی چهار ضلعی ABCD مستطیل نیست یک مثال نقض برای این عبارت است که ثابت می کند این عبارت ندرست است.

 

برای خرید کتاب فیزیک 2 یازدهم تجربی کلیک کنید.

 


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید