تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


20 آزمون استعداد تحلیلی + 20 آزمون هوش و خلاقیت

کد محصول : 34504
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 500 g

پویش

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

مسعود بیگدلی

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

رحلی

9786009904402

132

خرید
قیمت محصول 340,000 ریال
قیمت نهایی

نمونه سوال های کتاب 20 آزمون استعداد تحلیلی + 20 آزمون هوش و خلاقیت:

 •  سوال

در یک مهمانی دوستانه 8مگس، 9 پشه، 3 عنکبوت بی آزار و 3 کفش دوزک جمع اند. در میانه ی مهمانی از 3 عنکبوت یکی می ماند و بقیه جای خود را به 3 سوسک می دهند. پس از گذشت مدتی از 9 پشه 6 تا می ماند و بقیه جایخود را به 3 رایل می دهند. اکنون نسبت با اول میهمانی ......

 1. تعداد پاهای موجود در جشن تغییر نکرده است.
 2. تعداد پاهای موجود در جشن بیشتر شده است.
 3. تعداد پاهای موجود در جشن کمتر شده است.
 4. تغییر پاها را نمی توان تعیین کرد.
 • پاسخ

گزینه 2 صحیح است.

مگس، پشه و سوسک هر کدام 6 پا دارند.   

                                          عنکبوت     پشه     مگس               

 پا 126 =24 + 54 + 48 =(8×3) + (6×9) + (6×8)=جمع اولیه

    عنکبوت  سوسک    پشه     مگس                 

   پا 128 =8 + 18 + 54 + 48=(8×1) + (6×3) + (6×9) + (6×8)=جمع ثانویه

رتیل    عنکبوت  سوسک    پشه     مگس                

پا 134 =24 + 8 + 18+ 36 + 48=(8×3) + (8×1) + (6×3) + (6×6) + (6×8)=جمع آخر

 • سوال

در جزیره ای دو دسته از مردم زندگی می کنند: راستگوها و دروغگوها.، راستگوها همیشه راست می گویند و دروغ گوها همیشه دروغ می گویند، 25 نفر از مردم جزیره در صفی ایستاده بودند. همه جر نفر اول، گفتند: «کسی که جلوی من ایستاده دروغگوست». ولی نفر اول صف گفت، «هر کس پشت سر من ایستاده دروغگو است» چند دروغگو در صف ایستاده اند؟

 1. 24
 2. 13
 3. 12
 4. صفر
 • پاسخ

گزینه 1 صحیح است.

25 نفر در صف هستند و اگر نفر اول دروغگو باشد پس 24 نفر بعد از او راستگو هستند و این ممکن نیست. اگر نفر آخر راستگو باشد، 24 نفر جلویی او دروغگو هستند و این امر کاملا ممکن است. چرا که نفر اول گفته نفرات بعد از من دروغگو هستند و این درست نیست چرا که نفر آخر راست گو است. پس نفر اول هم دروغگو هست.

 

برای تهیه کتاب جزوه طلایی تحلیلی هوش و استعداد ششم دبستان کلیک کنید.

 

 

 

 

 


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید