تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


همه با هم به عنوان مشتی واحد

کد محصول : 36311
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 758 g

رشد

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

مهرداد بقایی - جیمز کیگلی

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

مرجان فرجی

وزیری

9786003510609

472

خرید
+
قیمت محصول 380,000 ریال
قیمت نهایی

کتاب همه با هم به عنوان مشتی واحد

همه با هم به عنوان مشتی واحد عبارت کوتاهی است که فقط چند حرف، آن را تشکیل می دهد، اما همین چند حرف پر از الهام و معناست: چیزی که تفاوت میان گروهی از افراد و تیمی متحد و هماهنگ را تعیین می کند. این چند حرف نماد منتهی شدن کنش فردی به قدرتی جمعی است. همین چند حرف شرح می دهد که چگونه افراد، دست در دست هم، می توانند در دستیابی به نتایج خارق العاده با یکدیگر همکاری کنند.

ما همگی باور داریم که رهبران همه اقشار و طبقات جامعه در جست و جوی رویکرد عملی و آزمایش شده ای هستند که به آن ها کمک کند تا به ظرفیت کامل افراد خود برای همکاری با یکدیگر پی ببرند؛ با وجود این، وقتی به بسیاری از کتاب های مدیریت موجود نگاه می کنیم، از نظر یافتن بینش ها و توصیه هایی که پژوهش های تحلیلی دقیق و همه جانبه ای بنیان آن ها را تشکیل می دهند، سخت در مضیقه ایم.

هدف کتاب حاضر این است که رهبران را به این توانایی مجهز کند تا راهبردهای خود را با کارکنان موسسه اقتصادی خود پیوند دهند. ایده ها و رویکردهای پیشنهاد شده را می توان در تجارت و واحدهای تجاری، در هر اندازه یا هر مکانی، از هیئت مدیره سازمان گرفته تا گروه های پروژه فردی، به کار گرفت. منظور از این ایده ها ارائه راهنمایی های عملی به رهبران همه سطوح تجاری است، اما این ایده ها فقط به رهبران تجاری محدود نمی شود، بلکه به همان اندازه برای دنیای بخش دولتی یا غیرانتفاعی نیز کاربرد دارد.

امیدواریم که به رهبران کمک کنیم تا کُنش فردی را به قدرتی جمعی تبدیل کنند.


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید