تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


منطق الطیر

کد محصول : 36999
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 820 g

بهزاد

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

فریدالدین محمد نیشابوری

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

مژگان احمدی

وزیری

9789645959218

320

خرید
+
قیمت محصول 300,000 ریال
قیمت نهایی

شرحی بر کتاب منطق الطیر  :

 

         کرد شاگردی سوال از اوستاد                                    کز بهشت آدم چرا بیرون فتاد

           گفت بود همی عالی گهر                                            چون به فردوسی فرو آورد سر

            هاتفی برداشت آوازی بلند                                         کای بهشتت کرده از صد گونه بند

هرک در هر دو جهان بیرون ما                                   سر فرو آرد بچیزی دون ما

        ما زوال آریم بر وی هر چه هست                         زانک نتوان زد بغیر دوست دست

جای باشد پیش جانان صد هزار                                 جای بی جانان کجا آید  بکار

هرک جز جانان به چیزی زنده شد                              گر همه آدم بود افکنده شد

اهل جنت را چنین آمد خبر                                      کاولین چیزی دهند آنجا جگر

اهل جنت چون نباشد اهل راز                               زان جگر خوردن زسر گیرند باز

 

 

برای مشاهده و خرید کتاب مصیبت نامه عطار نیشابوری کلیک کنید .

 


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید