تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


مراقبت‌های پرستاری در منزل

کد محصول : 37107
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 268 g

جامعه نگر

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

نرگس رسولی امیرحاجلو

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

وزیری

9786001017803

112

خرید
+
قیمت محصول 269,000 ریال
قیمت نهایی

کتاب مراقبت‌های پرستاری در منزل

 

تعریف آسم و آلرژی

تعریف آسم و آلرژی آسم بیماری مزمن مجاری هوایی است که با واکنش بیش از حد مجاری هوایی به طیف وسیعی از محرک‌ها شناخته میشود؛ این پاسخ بیش از حد، به التهاب و انسداد مجاری هوایی میانجامد. آسم یک بیماری حملهای است که در فواصل معین بروز مینماید، معموال حمالت آسم، کوتاه مدت میباشد و هر حمله بیش از چند دقیقه تا چند ساعت طول نمیکشد؛ بعد از پایان این مدت به نظر میرسد که بیمار بهبودی کامل پیدا کردهاست. یکی از دالیل ادم و تورم در افراد مبتال به آسم، آلرژی است. ماست سلها، ائوزينوفيلها و لنفوسيتهاي T در به وجود آمدن آسم و آلرژی نقش دارند.

استفاده از عوامل ضد التهابي به ويژهاستروئيدهاي استنشاقي كليد اساسي در درمان آسم ميباشد. درمان یا کنترل آسم از طریق ۲ گروه دارو انجام میشود: y داروهای موضعی )گشاد کنندگان لولههای تنفسی( مانند سالبوتامول y داروهای ضد ادم و تورم، مانند کورتونها

 

برای خرید کتاب تازه واردان بیمارستان کلیک کنید.

 


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید