تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


منطق پایه دهم

کد محصول : 37178
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 400 g

مشاوران آموزش

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

وحید تمنا

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

رحلی

9786002180711

160

خرید
قیمت محصول 350,000 ریال
قیمت نهایی

گزیده ای از کتاب منطق پایه دهم

 شیوه نگارش کلمات:

به چند صورت میتوان معانی را به دیگران انتقال داد؟

نویسنده ی کتاب درسی آن را به دو شکل بیان کرده است: 1. کتابت(نوشتن) 2. شفاهی

گاهی وقتی چیزی را مینویسیم. با درست ننوشتن و رعایت نکردن درست نویسی موجب خطالی ادراکی در خواننده میشویم که وقتی آن را شفاهی بیان میکنیم از طریق سکوت هایی که مابین الفاظ داریم. این خطا ایجاد نمیشود.

مغالعه نگارشی کلمات:وقتی علامت های سجاوندی و حرکات را رعایت نمیکنیم:الف) اجناس دزدیده شده، توسط مامورین کشف شد(دزد را افراد دیگر معرفی میکند.)ب) اجناس دزدیه شده توسط مامورین، کشف شد(مامورین را دزد معرفی میکند.) 

وقتی دیکته(املا)کلمات را درست نمی نویسیم: الف) فردا سفر تمام میشود. ب) فردا صفر تمام میشود.

ویراستاران متن کسانی هستند که مراقبند که جملات به کاربرده شده ، چنین مغاله ای را موجب نشود.

ایهام در مرجع ضمیر:

این نوع ابهام میتواند منجر به ایجاد مغالطه شود. چگونه ایجاد میشود؟به این صورت که همانند مغالطه اشتراک لفظی ، به دلیل وجود معانی گوناگونی است که از جمله فهمیده میشود.

تفاوت سه نوع خطایی که ممکن است منجر به ایجاد مغالطه شود: در مغالطه اشتراک لفظی مغالطه ناشی از معانی گوناگون یک «لفظ» بود ولی در «مغالطه ابهام در مرجع ضمیر» ،«جمله یا ترکیب خاص» به شکلی است که بیش از یک معنا را به ذهن میآورد. در مغالطه شیوه نگارش کلمات اگر نحوه نوشتن و خواندن رعایت شودف مغالطه روی نمی دهد. اما در مغالطه ابهام در مرجع ضمیر چنین نیست و با خواندن درست یا درست نوشتن مشکل حل نمیشود.

مثال هایی از کتاب درسی

رستم بر است نشست ، دستی بر سرش کشید و حرکت کرد.

دو مفهوم از عبارت زیر قابل درک است: 1. رستم دست بر سر اسب کشیده است. 2. رستم دست بر سر خودش کشیده است.

پلنگ به دنبال آهو بود که شکارچی به او شلیک کرد.

دو مفهوم از عبارت زیر قابل درک است: 1. شکارچی به پلگ شلیک کرد. 2. شکارچی به آهو شلیک کرد.

 مثال هایی از منابع دیگر

آن یکی شیر است که آدم میخورد.

دو مفهوم از عبارت زیر قابل درک است: 1. شیری که آدم میخورد(شیر در اینجا حیوان است.) 2.شیری که دم را میخورد.(شیر خوردنی است.)

چون ازو گشتی همه چیز از تو گشت

دو مفهوم از عبارت زیر قابل درک است: 1. .............................................. 2.  ..............................................

 

 

برای خرید کتاب اقتصاد پایه دهم کلیک کنید.

 


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید