تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


پاسخ فیزیک دوازدهم تجربی میکرو کنکور99

کد محصول : 37538
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 1170 g

گاج

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

بهروز نادری نژاد - علیرضا ایدلخانی - سعید احمدی - محمد آهنگر

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

رحلی

9789651185342

503

خرید
+
قیمت محصول 990,000 ریال
قیمت نهایی

 گزیده ای از کتاب پاسخ فیزیک دوازدهم تجربی میکرو کنکور99:

امواجی هستند که در اثر ارتعاش یک جسم مرتعش در محیط به وجود می آیند. به عنوان مثال سیم گیتار تارهای صوتی انسان، دیاپازون و یا پوسته های مرتعشی مانند صفحه دیافراگم یک بلندگو می توانند صوت ایجاد کنند که در اصطلاح به آن ها چشمه صوت گفته می شود. در موردامواج صوتی نکات زیر حائز اهمیت است: امواج صوتی، امواج مکانیکی محسوب می شوند که به صورت طولی در محیط منتشر می شوند. امواج صوتی، برای انتشار به محیط مادی نیاز دارند یعنی در خلأ منتشر نمی شوند. به طور مثال ذدر آزمایش شکل مقابل با تخلیه شدن هوای داخل محفظه صدای تلفن همراه به گوش نمی شوند. به طور مثال در آزمایش شکل مقابل با تخلیه شدن هوای داخل محفظه صدای تلفن همره به گوش نمی رسد،بنابراین می توان نتیجه گرفت برای انتشار صوت به یک محیط مادی نیاز است. وقتی یک وچشمه صوتی مرتعش شود صوت ایجاد شده معمولا" در تمام جهت ها منتشر می شود. دقت کنید که صوت فقط در محیط های مادی مانند گاز، مایع و جامدئ می تواند ایجاد و منتشر شود. هرچه محیط انتشار تراکم بیشتری داشته باشد صوت با ارتعاش ذرات محیط بهتر منتقل شده و در نتیجه انتشارش در محیط بیشتر است. 

 نیروی مقاومت شاره

در بحث اول، با حرکت اجسام بر روی خط راست و در راستای قائم آشنا شدید . در مواردی که میتوان مقاومت هوا را نادیده گرفت، تنها نیروی وارد شد به جسم در حال سقوط نیروی وزن جسم اشت. در این شرایط ثابت g سقوط میکند. اما در حال حاضر مقاومت هوا نیروی خالص وارد شده به جسم کم تر از نیروی وزن میشود و در نتیجه دیگر جسم با شتاب ثابت g سقوط نمیکند. به طو کلی نیروی مقاومت هوا به علت برخورد جسم با مولکول های هوا در حین حرکت به وجود می آید و اندازه نیروی مقاومت هو به دو عامل اصلی بستگی دارد که در این مورد بررسی قرار میگیرد.

الف) سطح جلوی جسم: هرچه سطح جلوی جسم بیشتر شود، مقدار هوایی که باید جسم در حال حرکت از آن عبور کند نیز بیشتر می شود و در نتیجه نیروی برخوردهای بین مولکولی نیز بیشتر شده و نیروی مقاومت هوای بیشتری به جسم وارد می شود.

به طور مثال فض کنید یک کاغذ را مطابق شکل زیر از ارتفاعی رها کنیم. هنگامی که کاغذ به شکل گلوله کوچکی در آمده است ، سطح جلوی آن که با مولکول های هوا برخورد میکند کم تر شده و مقاومت هوا کم تر میشود ، اما هنگامی که کاغذ به صورت عادی رها میشود، سطح مورد نظر و مقاومت افزایش می یابد.

ب) تندی حرکت جسم: هرچه جسم با تندی بیشتری در هوا حرکت کند ، با تعداد مولکول های هوای بیشتری برخورد میکند و در نتیجه نیروی مقاومت هوا افزایش می یابد . به طول مثال فرض کنید در خودروییی نشسته اید و دست خود از پنجره خودرو بیرون برده اید (البته توصیه نمی کنیماین آزمایش را انجام دهید!) هنگامی که خودرو با تندی کمی حرکت میکند احساس میکنید که هوای بیون خودرو نیروی کمی به دستان شما وارد میکند ، اما به تدریج که سرعت حرکت خودرو اضافه میشود ، تعداد مولکول های هوایی که به دست شما برخورد میکند نیز زیاد شده  و شما احساس میکنید نیرویی که از طرف هوا به دستان شما وارد میشود به طور چشمگیری افزایش می یابد . بنابراین با افزایش تندی حرکت جسم مقاومت هوا افزایش می یابد.

 

 برای مشاهده کتاب  فیزیک دوازدهم تجربی میکرو کنکور 99 کلیک کنید.


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید