تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


فیزیک دوازدهم ریاضی میکرو کنکور 99

کد محصول : 37539
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 760 g

گاج

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

بهروز نادری نژاد - علیرضا ایدلخانی - سعید احمدی - محمد آهنگر

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

رحلی

9786003599987

338

خرید
+
قیمت محصول 750,000 ریال
قیمت نهایی

 گزیده ای از کتاب فیزیک دوازدهم ریاضی میکرو کنکور 99:

 1. عقربه تندی سنج خودرو کدام یک از کمیت های زیر را نشان می دهد؟

الف. تغییر تندی اتومبیل در هر ثانیه

ب. جهت حرکت خودرو

ج. تندی لحظه ای تقریبی حرکت اتومبیل 

د. تندی گردش چرخ های اتومبیل 

2. کدام یک از حرکت های زیر را نمی توان به صورت یک حرکت با شتاب ثابت مدل سازی کرد؟

الف. خودرویی که پس از سبز شدن چراغ، شروع به حرکت می کند.  

ب. جسمی که روی سطح هموار یک سراشیبی در حال لغزیدن است.

ج. هواپیمایی که روی باند پرواز حرکت می کند تا به شرایط لازم برای برخاستن برسد.

د. بالنی که در هوا به سمت بالا حرکت می کند.

3. متحرکی در مسیر مستقیم با شتاب ثابت و بدون تغییر جهت در حرکت است. تفاضل مسافت های پیموده شده در ثانیه های متوالی حرکت این متحرک برابر است با:

الف. شتاب حرکت متحرک

ب. نصف شتاب حرکت متحرک

ج. دو برابر شتاب حرکت متحرک

د. مقدار نامشخصی

4. مفهوم شکست موج برای کدام یک از موارد زیر معتبر است؟

الف. نور مرئی

ب. موج صوتی 

ج. موج رادیویی

5. کدام گزینه در موردمفهوم شکست موج صحیح نیست؟

الف. وقتی موجی به مرز جدایی دو محیط می رسد، بخشی از آن عبور می کند و بخش دیگری بازتاب می شود.

ب. برای یک موج سینوسی بسامد موج های عبوری و بازتابی با هم برابر است. 

ج. برای یک موج سینوسی تندی انتشار موج های عبوری و بازتابی با هم برابر است. 

د. میکروسکوپ و دوربین از جمله ابزاری هستند که از مفهوم شکست نور استفاده می کنند.

 

 

 

 

 برای مشاهده و خرید کتاب پاسخ فیزیک دوازدهم ریاضی میکرو کنکور 99  کلیک کنید .

 


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید