تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


پاسخ فیزیک دوازدهم ریاضی میکرو کنکور 99

کد محصول : 37540
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 1250 g

گاج

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

بهروز نادری نژاد - علیرضا ایدلخانی - سعید احمدی - محمد آهنگر

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

رحلی

9789651185373

592

خرید
+
قیمت محصول 1,200,000 ریال
قیمت نهایی

 گزیده ای از کتاب پاسخ فیزیک دوازدهم ریاضی میکرو کنکور99:

قانون نیوتون

همان طور که یدانید ، نیتون در علم فیزیک قانون سه گانه بسیار مهمی را مطحرک کرد که پایه و اساس علم مکانیک محسوب میشود. در این خلاصه نکات شما را با قانون اول نیوتون آشنا میشویم.

قانون اول نیوتون

هرگاه بر جسمی نیرو وارد نشود و یا برایند نیروهای وارد بر آن صفر باشد، دو حالت زیر برای آن رخ می دهد.

1) اگر جسم ساکن باشد، ساکن میماند.

2) اگر جسم با سرعت ثابت در خال حرکت باشد با همان سرعت در مسیر مستقیم به حرکت خود ادامه می دهد.

به عبارت دیگر طبق قانون اول نیتون « یک جسم حالت سکون یا حرکت با سرعت ثابت بر روی خط راست خود را حفظ میکند ، مگر آنگه نیروی خالض غیر صفی به آن وارد شود.»

قانون دوم نیوتون 

طبق قانون دوم نیوتون « هرگاه بر جسم نیروی خالصی وارد شود جسم تحت تاثیر آن نیرو شتاب میگیرد که این شتاب نسبت مستقیم با نیروی خالص وارد بر جسم دارد و در همان جهت نیروی خالص است و با جرم جسم نسبت وارن دارد.

قانون سوم نیوتون

به نظر ما ، قانون سوم نیوتون به زبون ساده میگوید از هر دست بدی از همان دست میگیری .

نیوتون د سومین قانونش قصد دارددر مورد منشا ایجاد نیرو صحت کند. مطابق این قانون بیار معوف ، هرگاه جسمی به جسم نیرو وارد کند. جسم دوم نیز به جسم ول نیرویی هم اندازه و هم راستا اما در خلاف جهت وارد میکند. به بیان ساده تر وقتی جسم A بر جسم B نیرویی به اندازه F وارد میکند، جسم B نیز نیرویی به اندازه F و در خلاف جهت آن بر جسم A وارد میکند. به نیروی که جسم  A بر B وارد می کند نیروی کنش (عمل) و به نیروی که در پاسخ نیروی کنش از طرف جسم B بر A وارد میشود، نیروی واکنش (عکس العمل) میگویند. 

آب معمولی آب سنگین و گرافیک از جمله موادی هستند که به عنوان کندساز در واکنش های شکاف هسته ای استفاده می شود. را راکتور هسته ای برای کنترل آهنگ واکنش و عملا" تنظیم تعداد نوترون های شلیک شده و در نتیجه کنترل سرعت واکنش و جلوگیری از انفجاری شدن آن، از میله خای کنترلی از جنس کادمیم و بور استفاده می شود. در این واکنش نیز، جرم هسته تولید شده کم تر از مجموع جرم هسته های اولیه و این کاهش جرم تبدیل به انرژی شده است. هنگامی که دستگاه مورد نظر را رها می کنیم هر دو جسم با شتاب ثابت سقوط می کنند و در این حالت دو جسم نیرویی به یکدیگر وارد نمی کنند و اندازه ی کشش نخ برابر صفر می شود و وضعیت قرارگیری دو جسم نیز تأثیری در اندازه نیروی کشش نخ نخواهد داشت.همان طور که می دانید نیروی شناوری به علت اختلاف اندازه نیروهایی که از طرف مایع به سطح بالایی و چچپایینی جسم وارد می شود به وجود می آید هنگامی که ظرف آب به همراه جسم داخل آن از ارتفاع معینی از سطح زمین رها می شوند هم ظرف هم آب و هم جسم داخل آب همگی با شتاب ثابت سقوط می کنند و در این حالت ظرف آب و جسم هیچ نیرویی به یک دیگر وارد نمی کنند، بنابراین اندازه نیروی شناوری نیز صفر می شود. 

 

 

برای مشاهده و خرید کتاب فیزیک دوازدهم ریاضی میکرو کنکور 99 کلیک کنید . 

 


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید