تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی

کد محصول : 6139
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 290 g

امیرکبیر

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

محمدرضا باطنی

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

رقعی

9789640001172

193

خرید
+
قیمت محصول 285,000 ریال
قیمت نهایی

توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي نخستين كتاب كامل است كه بر پايه زبان‌شناسي عمومي نوشته شده است و اساس آن تجزيه و تحليل 11هزار جمله فارسي امروزي است كه از كتاب‌ها، مجلات، رونامه‌ها و نوشته‌هاي مختلف استخراج شده است.

اين كتاب 9 فصل دارد و در فصل نخست از تعريف زبان،‌ كاركرد زبان، ساختمان و دستور زبان فارسي، توصيف و معايب دستور زبان‌هاي موجود و رابطه صورت و معني گفتگو مي‌كند.

در فصل دوم از نظريه زباني مقوله و ميزان بحث مي‌رود، واج‌شناسي توضيح داده مي‌شود و در برابر اصطلاح‌هاي انگليسي معادل‌هاي فارسي گذاشته مي‌شود. در فعل سوم از مفاهيم محوري زنجيري، محور انتخابي، واحد،‌ ساختمان، طبقه، دستگاه، ميزان نمود و ميزان تحليل و روابط صوري در واژگان گفتگو مي‌شود. فصل چهارم به ساختمان جمله اختصاص دارد و جمله‌هاي زبان فارسي به جمله هسته‌اي و جمله خوشه‌اي تقسيم مي‌شود. در فصل پنجم به ساختمان بندي پرداخته مي‌شود،‌ در فصل ششم از ساختمان گروه فعلي گفتگو مي‌شود و از گروه و گروه فعلي تعريفي به دست داده مي‌شود و از طبقه‌ها و انشعاب‌هاي آن بحث مي‌شود.

در فصل هفتم از ساختمان گروه اسمي، از عنصرهاي ساختماني، وابسته‌هاي پيشرو، طبقه‌ها و دستگاه‌هاي گروه اسمي گفتگو مي‌شود و تعريف‌هايي به دست داده مي‌شود. فصل هشتم به گروه قيدي اختصاص دارد و به تعريف ساختماني گروه قيدي و طبقه‌بندي گروه‌هاي آن پرداخته شده است. فصل نهم ويژه ساختمان كلمه است كه تعريف ساختماني كلمه را بيان مي‌كند و عناصر ساختماني آن را مي‌شناساند.6139


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید