تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

دانشگاه صنعتی شریف

... معادلات دیفرانسیل ب
قابل تهیه
200,000 ریال

... دینامیک سازه ها
قابل تهیه
600,000 ریال

... آشنایی با شبکه های
قابل تهیه
60,000 ریال

... مکانیک سیالات جلد د
قابل تهیه
300,000 ریال

... نقشه کشی صنعتی 1
قابل تهیه
150,000 ریال

... رسم فنی ونقشه های ص
غیر فعال
450,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... مبانی آئرودینامیک (
قابل تهیه
350,000 ریال

... مبانی آئرودینامیک (
قابل تهیه
300,000 ریال

... مهندسی بیوشیمی
قابل تهیه
70,000 ریال

... حساب دیفرانسیل و ان
قابل تهیه
550,000 ریال

... نظریه ی احتمال و کا
قابل تهیه
600,000 ریال

... مکانیک و ترمودینامی
قابل تهیه
500,000 ریال

... حساب دیفرانسیل و ان
قابل تهیه
350,000 ریال

... طراحی ایجاد صنایع
قابل تهیه
80,000 ریال

... مدارهای منطقی و سخت
قابل تهیه
500,000 ریال

... ساختمان های گسسته
قابل تهیه
260,000 ریال

... مکانیک سیالات ( جلد
قابل تهیه
1,200,000 ریال

... الکترونیک لیزر
قابل تهیه
200,000 ریال

... روش های محاسبات عدد
قابل تهیه
90,000 ریال

... تکنولوژی جوشکاری (
قابل تهیه
200,000 ریال

... آینده پژوهی و انرژی
قابل تهیه
200,000 ریال

... اصول کاربردی مهندسی
قابل تهیه
80,000 ریال

... ریاضیات عددی
قابل تهیه
250,000 ریال

... مدیریت هزینه پروژه
قابل تهیه
95,000 ریال

... طراحی و مدیریت زنجی
قابل تهیه
150,000 ریال

... طراحی و تحلیل الگور
قابل تهیه
180,000 ریال

... سیستم های کنترل اتو
قابل تهیه
500,000 ریال

... اصول علم و مهندسی م
قابل تهیه
400,000 ریال

... ساختمان های گسسته
قابل تهیه
200,000 ریال

... مدارهای مخابراتی در
قابل تهیه
130,000 ریال