تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

دیباگران

... سیستم عامل پیشرفته
قابل تهیه
82,000 ریال

... منشی گری مسئول دفتر
قابل تهیه
105,000 ریال

... مفاهیم پایه فناوری
قابل تهیه
110,000 ریال

... گواهینامه بین الملل
قابل تهیه
230,000 ریال

... تمرینات کاربردی نرم
قابل تهیه
185,000 ریال

... سیستم عامل مقدماتیw
قابل تهیه
210,000 ریال

... ترویج و آموزش کشاور
قابل تهیه
175,000 ریال

PHOTOSHOP
قابل تهیه
85,000 ریال

... برنامه نویسی مقدمات
قابل تهیه
68,000 ریال

... اصول و مبانی شبکه ه
قابل تهیه
180,000 ریال

... مجازی سازی سرورها ب
قابل تهیه
190,000 ریال

... واژه نامه تخصصی فنا
قابل تهیه
130,000 ریال

... بیو شیمی ( جلد اول
قابل تهیه
210,000 ریال

... بیو شیمی ( جلد دوم
قابل تهیه
210,000 ریال

... مجموعه سوالات کارشن
قابل تهیه
49,500 ریال

... تحلیل و طراحی ساختم
قابل تهیه
240,000 ریال

... میکروکنترلرهای ARM
قابل تهیه
520,000 ریال

... آموزش جامع نرم افزا
قابل تهیه
390,000 ریال

... برنامه ریزی و اجرای
قابل تهیه
30,000 ریال

flash mx2004
قابل تهیه
175,000 ریال

... طرح آزمایش های کشاو
قابل تهیه
73,000 ریال

... مدیریت فناوری اطلاع
قابل تهیه
145,000 ریال

... زیست شناسی مولکولی
قابل تهیه
198,000 ریال

... زیست شناسی سلولی
قابل تهیه
210,000 ریال

... کلیات سازمان و مدیر
قابل تهیه
275,000 ریال

... سیستم سفارشات خرید
قابل تهیه
180,000 ریال

... برنامه نویسی تحت وب
قابل تهیه
225,000 ریال

... آموزش C++ در 24 ساع
قابل تهیه
200,000 ریال

... طراحی فیبرهای مدارچ
قابل تهیه
190,000 ریال

... رایانش ابری
قابل تهیه
182,000 ریال