تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

علم و حرکت

... اختلالات تنفسی
قابل تهیه
75,000 ریال

... اساس نوروفیزیولوژیک
قابل تهیه
825,000 ریال

... استپ ایروبیک
قابل تهیه
250,000 ریال

... استراتژی داوران موف
قابل تهیه
90,000 ریال

... استعدادیابی در ورزش
قابل تهیه
425,000 ریال

... استعدادیابی ورزشی
قابل تهیه
225,000 ریال

... اصول ایمنی در کوهست
قابل تهیه
95,000 ریال

... اصول سازمان و مدیری
قابل تهیه
425,000 ریال

... اصول علمی تمرین با
قابل تهیه
325,000 ریال

... اصول مبارزه در تکوا
قابل تهیه
200,000 ریال

... اصول مقدماتی فعالیت
قابل تهیه
325,000 ریال

... اصول و مبانی رفتار
قابل تهیه
225,000 ریال

... اطلس عضلات اسکلتی
قابل تهیه
325,000 ریال

... آرتریت ( آرتروز )
قابل تهیه
75,000 ریال

... آمادگی جسمانی دوران
قابل تهیه
150,000 ریال

... آمار در تربیت بدنی
قابل تهیه
795,000 ریال

... آموزش تکواندو (اصول
قابل تهیه
150,000 ریال

... آموزش تکواندو پومسه
غیر فعال
300,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... آموزش تمرینات توان
قابل تهیه
150,000 ریال

... آناتومی پیلاتس
قابل تهیه
825,000 ریال

... آموزش شنا و اصول ای
قابل تهیه
125,000 ریال

... آموزش فوتبال (برای
قابل تهیه
50,000 ریال

... آموزش کشتی (تکنیک،
قابل تهیه
75,000 ریال

... آموزش مهارت ورزشی ب
قابل تهیه
350,000 ریال

... بازتاب درمانی
قابل تهیه
75,000 ریال

... بروس لی افسانه ای
قابل تهیه
125,000 ریال

... بروس لی مردی که ففط
قابل تهیه
150,000 ریال

... بیومکانیک آسیبهای ع
قابل تهیه
695,000 ریال

... بیومکانیک عضلات اسک
قابل تهیه
675,000 ریال

... بیومکانیک ورزش و تم
قابل تهیه
695,000 ریال