تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

انتشارات علمی فار

... فیزیک ( آزمون ) پیش
قابل تهیه
140,000 ریال126,000 ریال

... زبان انگلیسی 1 و 2
قابل تهیه
28,000 ریال25,200 ریال

شیمی 3
قابل تهیه
270,000 ریال243,000 ریال

... فیزیک 3 ( ویژه کنکو
قابل تهیه
300,000 ریال270,000 ریال

... حل مسئله های شیمی
قابل تهیه
240,000 ریال216,000 ریال

... دیف رانسیل پیش دانش
قابل تهیه
400,000 ریال

... زیست شناسی پیش دان
قابل تهیه
420,000 ریال

... فیزیک پیش دانشگاهی
قابل تهیه
360,000 ریال324,000 ریال

... لغت - معنی ادبیات 2
قابل تهیه
28,000 ریال25,200 ریال