تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

فرهنگ و تمدن

... رضایت مندی در کسب
قابل تهیه
450,000 ریال

... تجزيه و تحليل رشد،
قابل تهیه
65,000 ریال

... درآمدی برسرمایه اجت
قابل تهیه
200,000 ریال

... اصول مکاتبات و نگار
قابل تهیه
90,000 ریال

... مدیریت منابع انسانی
قابل تهیه
135,000 ریال

بهره‌وری
قابل تهیه
65,000 ریال