تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

گامی تا فرزانگان

... فرمول ها و تعاریف ش
قابل تهیه
110,000 ریال99,000 ریال

... فرهنگ همراه آکسفورد
قابل تهیه
160,000 ریال

... oxford elementary d
قابل تهیه
155,000 ریال

... 600 آزمون برتر تیزه
قابل تهیه
320,000 ریال288,000 ریال

... 1200 آزمون برتر کنک
قابل تهیه
205,000 ریال184,500 ریال

... گام اول تیزهوشان پا
قابل تهیه
295,000 ریال265,500 ریال

... دروس عمومی تیزهوشان
قابل تهیه
190,000 ریال171,000 ریال

... 20+5 آزمون شبیه ساز
قابل تهیه
300,000 ریال270,000 ریال

... آموزش مفاهیم زبان آ
قابل تهیه
125,000 ریال112,500 ریال

... آموزش مفاهیم زبان آ
قابل تهیه
155,000 ریال139,500 ریال

... آموزش مفاهیم علوم پ
قابل تهیه
100,000 ریال90,000 ریال

... آموزش کار با قیچی (
قابل تهیه
70,000 ریال63,000 ریال

... آموزش ریاضی و هوش ب
قابل تهیه
155,000 ریال139,500 ریال

... مجموعه کتابهای آموز
قابل تهیه
375,000 ریال337,500 ریال

... نقاشی را قورت بده!
قابل تهیه
185,000 ریال

... آزمون ورودی نمونه د
قابل تهیه
300,000 ریال270,000 ریال

... 1100 آزمون برتر ریا
قابل تهیه
155,000 ریال139,500 ریال

... عربی جامع هشتم
قابل تهیه
160,000 ریال144,000 ریال

... فارسی جامع فرزانگان
قابل تهیه
175,000 ریال157,500 ریال

... فوت و فن ریاضی نهم
قابل تهیه
180,000 ریال162,000 ریال

... فارسی جامع فرزانگان
قابل تهیه
175,000 ریال157,500 ریال

... ریاضی جامع فرزانگان
قابل تهیه
255,000 ریال229,500 ریال

... آموزش کامل ریاضی هش
قابل تهیه
240,000 ریال216,000 ریال

... آموزش کامل ریاضی هف
قابل تهیه
320,000 ریال288,000 ریال

... 2000 آزمون برتر فرز
قابل تهیه
290,000 ریال261,000 ریال

... خودآموز آسان گرامر
قابل تهیه
57,000 ریال

... جدول مندلیف را قورت
قابل تهیه
65,000 ریال58,500 ریال

... همه فرمول ها و تعار
قابل تهیه
87,000 ریال78,300 ریال

... ریاضی هفتم قورت بده
قابل تهیه
80,000 ریال72,000 ریال

... 2000آزمون برتر (کنک
قابل تهیه
290,000 ریال261,000 ریال