تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

هوش و استعداد

... آزمون رشد (400 تست
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... چقدر باهوش هستید؟
قابل تهیه
25,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تقویت هوش و استعداد
قابل تهیه
190,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... هوش برتر (تقویت و ا
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آزمون های سنجش و تق
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... گامی فراتر برای تقو
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تست هوش IQ (بیست س
قابل تهیه
225,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ریاضی و هوش پیش دبس
قابل تهیه
45,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... جدیدترین روش درمان
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ جدول ، راهنما
قابل تهیه
55,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... همه کودکان تیزهوشند
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... همه مادران سالم اند
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... چه کسی پنیر مرا جاب
قابل تهیه
40,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... هوش مصنوعی ( رهیافت
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... پرورش مهارت های ذهن
قابل تهیه
270,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... یک قدم با ریاضیات (
قابل تهیه
%10 OFF270,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای مجموعه آز
قابل تهیه
%10 OFF144,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تقویت عملکرد هوش و
قابل تهیه
159,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حافظه ی اعداد
قابل تهیه
12,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حافظه ی فرمول ها
قابل تهیه
12,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )