تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

هوش و استعداد

... آزمون رشد (400 تست
قابل تهیه
500,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... چقدر باهوش هستید؟
قابل تهیه
25,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تقویت هوش و استعداد
قابل تهیه
390,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... هوش برتر (تقویت و ا
قابل تهیه
490,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آزمون های سنجش و تق
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... گامی فراتر برای تقو
قابل تهیه
190,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تست هوش IQ (بیست س
قابل تهیه
225,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... هوش و خلاقیت پیش دب
قابل تهیه
950,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... جدیدترین روش درمان
قابل تهیه
230,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... همه کودکان تیزهوشند
قابل تهیه
380,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... همه مادران سالم اند
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... چه کسی پنیر مرا جاب
قابل تهیه
75,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... هوش مصنوعی ( رهیافت
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... پرورش مهارت های ذهن
قابل تهیه
310,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای مجموعه آز
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تقویت عملکرد هوش و
قابل تهیه
159,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حافظه ی اعداد
قابل تهیه
12,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حافظه ی فرمول ها
قابل تهیه
12,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )