تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

گروه آموزشی دکتر خلیلی

... IQB بهداشت، تغذیه م
غیر فعال
320,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... IQB بارداری زایمان
قابل تهیه
250,000 ریال

... IQB نوزادان و مراقب
قابل تهیه
220,000 ریال

... بانک سوالات ایران (
قابل تهیه
880,000 ریال

... IQB ژنتیک (همراه با
قابل تهیه
850,000 ریال

... IQB زبان همراه با پ
قابل تهیه
1,200,000 ریال

... IQB جنین‌شناسی (همر
قابل تهیه
195,000 ریال

... SQP مجموعه سوالات
قابل تهیه
130,000 ریال

... IQB خون‌شناسی و بان
قابل تهیه
499,000 ریال

... IQB آناتومی همراه ب
قابل تهیه
1,400,000 ریال

... IQB اپیدمیولوژی (دو
قابل تهیه
570,000 ریال

... IQB آسیب شناسی روان
قابل تهیه
145,000 ریال

... سوالات اختصاصی سم‌ش
قابل تهیه
150,000 ریال

... IQB قارچ‌شناسی (دو
قابل تهیه
390,000 ریال

... IQB زیست شناسی مولک
قابل تهیه
699,000 ریال

... IQB نانوفناوری پزشک
قابل تهیه
280,000 ریال

... IQB بیوانفورماتیک
قابل تهیه
150,000 ریال

... IQB درسنامه جامع آم
قابل تهیه
560,000 ریال

... IQB باکتری شناسی
قابل تهیه
398,000 ریال

... IQB شیمی آلی «وزارت
قابل تهیه
295,000 ریال

... IQB ویروس‌شناسی
قابل تهیه
385,000 ریال

... IQB شیمی آلی «مجموع
قابل تهیه
320,000 ریال

... IQB شیمی فیزیک «مجم
قابل تهیه
220,000 ریال

... IQB انگل‌شناسی (دو
قابل تهیه
510,000 ریال

... میکروب شناسی پزشکی
قابل تهیه
510,000 ریال

... IQBایمنی شناسی دو ج
قابل تهیه
820,000 ریال

... IQBپرستاری مراقبت‌ه
قابل تهیه
80,000 ریال

... فیزیک داروسازی
قابل تهیه
100,000 ریال

... IQB اکولوژی عمومی
قابل تهیه
190,000 ریال

... جایگاه تغذیه در محو
قابل تهیه
200,000 ریال