تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


موفقیت تحصیلی در کودکان بیش فعال و کم توجه

کد محصول : 24538
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 460 g

فراروان

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

وماس جی . پاور - کاروس تیس و دینا اف . هبوش

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

مصطفی تبریزی - یعقوب قیاسوند

وزیری

9789642842223

304

خرید
+
قیمت محصول 150,000 ریال
قیمت نهایی

گزیده ای از کتاب : موفقیت تحصیلی در کودکان بیش فعال و کم توجه

ارزیابی یکپارچگی درمان و ارزیابی نتایج

شیبا دانیل- کورتی ، دینا اف . هابوسشی ، جیمزال. کاروستیس و توماس جی . پاور.

برای این که برنامه ی پیشرفت در انجام تکالیف موثر واقع شود، عوامل و عناصر کلیدی برنامه ی درمان باید به نحوی که تصریح گردیده اجرا شود. به عبارت دیگر ، راه کارهای درمان باید به طور یک پارچه اعمال گردد. در یک برنامه درمانی خانه و مدرسه مانند این ، یکپارچگی درمان دلالت دارد بر مدت زمانی که متخصصان بالینی دستورالعمل هارا در تهیه ی برنامه پیگیری مینمایند و مدت زمانی که والدین و معلمان در برنامه شرکت میکنند و روش های توصیه شده را به اجرا در می آورند. عامل دیگر جدی برای برنامه درمان موفقیت آمیز عبارت است از ارزیابی جامع از نتایج ، ارزیابی نتایج تشکیل شده از روش های سازنده جهت ارزیابی پیشرفت در حال وقوع در عملی شدن اهداف برنامه و همین طور روش های چکیده جهت تعیین اثرات در برنامه رسمی و در نکات قوت دهنه ی متنوع........

فهرست مطالب

 • فصل اول : مقدمه ای بر موفقیت در انجام تکالیف درسی
 • فصل دوم : پیش زمینه وتوجیه
 • فصل سوم : ثبت نام و گزینش شرکت کنندگان
 • فصل چهارم : ارزیابی یکپارچگی درمان و ارزیابی نتایج
 • فصل پنجم : دایر نمودن برنامه : ملاحظات عملی
 • فصل ششم : شورع برنامه
 • فصل هفتم : جلسه گروهی 1: معرفی برنامه پیشرفت در انجام تکلیف
 • فصل هشتم : جلسه گروهی 2 : برقراری مراسمی منظم برای تکالیف و دادن دستورالعمل ها
 • فصل نهم: جلسه گروهی 3 : ایجاد تقویت مثبت
 •  فصل دهم: جلسه گروهی 4 : مدیریت زمان و هدفگذاری ها
 • فصل یازدهم : جلسه گروهی 5 : استفاده موفقیت آمیز از تنبیه
 • فصل دوازدهم : جلسه گروهی 6: یکپارچه کردن مهارت ها و پیش بینی مشکلات آینده
 • فصل سیزدهم: جلسه گروهی 7 : اعمال حمایت های پی گیری
 • فصل چهاردهم : گنجاندن کودک در برنامه پیشفت در انجان تکالیف
 • فصل پانزدهم :ارزیابی
 • فصل شانزدهم: نتایج

 


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید