تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


پرسمان ریاضی هشتم

کد محصول : 24137
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 600 g

گاج

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

رضا نصرت زاده

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

رحلی

9786003592070

224

خرید
+
قیمت محصول 220,000 ریال
قیمت نهایی

گزیده ای از کتاب  پرسمان ریاضی هشتم  

 

جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پرکنید.

آ) عدد صفر از تمام عدد منفی ................ است.  

ب) هر عدد منفی از هر عدد مثبت ............ است.

پ) بزرگترین عدد صحیح دو رقمی منفی برابر............. است.

ت) قرینه هر عدد منفی ، از خود آن عدد ............... است.

ث) حاصل جمع هر عدد با قرینه اش برابر است با ............ .

ج) قرینه قرینه هر عدد منفی ، عددی ..................... است.

 

جاهای خالی را با عددیا عبارت پر کنید.

آ) حاصل جمع هر عدد گویا با قرینه اش برابر ...................... است.

ب) حاصل جمع عددی صفر با هر عدد گویا برابر.................... است.

پ) هر حرکت به سمت راست روی محور اعداد گویا ، یک حرکت با ................... است.

ت) اگر از صفر به طرف  3 - تقسیم بر 1/2 حرکت کنیم، یک حرکت با ................ انجام داده ایم.

 

درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید.

آ) مجموع هر عدد گویا با قرینه فرینه اش برابر ..................... است.

ب) حاصل جمع یک عدد گویای مثبت با یک عدد گویای منفی حتما یک عدد گویای مثبت است.

پ) برای به دست آوردن حاصل جمع چند عدد گویا ابتدا مخرج ها را یکسان میکنیم.

ت) برای پیدا کردن مخرج مشترک کسرها بین مخرج کسر ها ب.م.م میگیریم.

 

درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید.

آ) بزرگترین شمارنده یک عدد برابر کوچکترین مضرب طبیعی آن عدد است.

ب) ک.م.م دو عدد اول برابر یک است.

پ) ک.م.م دو عدد که یکی بر دیگری بخش پذیر است. برابر عدد بزرگتر میباشد.

ت) هر عدد طبیعی حداقل 2 مقسوم علیه دارد.

ث) هر عدد طبیعی یا اول است یا مرکب.

ج) هر دو عدد طبیعی متوالی اول هستند.

چ) حاصل ضرب هر دو عدد اول همیشه عددی مرکب است.

ح) مجموع هر دو عدد اول همیشه عددی مرکب است.

 

جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پرکنید.

آ) در روش الگوریتم غربال ، اولین عددی که که در حذف مضارب 11 ، خط میخورد، عدد ............. میباشد.

ب) تعداد اعداد اول بین 40 و 50 ، ................................ میباشد.

پ) در روش الگوریتم غربال برای تعیین اعداد اول 1 تا 100 اولین عددی که خط میخورد، عدد ............ است.

ت) برای تشخیص اول یا مرکب بودن یک عدد بخش پذیری عدد را تا اعداد اول کوچکتر از ................... آن عدد بررسی میکنم.

 

 

برای خرید کتاب شب امتحان ریاضی هشتم کلیک کنید.

 


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید