تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


روش شناسی در علم سیاست و روابط بین الملل

کد محصول : 34235
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 750 g

قومس

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

علیرضا سنجابی

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

وزیری

9789645516961

510

خرید
+
قیمت محصول 450,000 ریال
قیمت نهایی

شرحی بر کتاب روش شناسی در علم سیاست و روابط بین الملل :

 

هدف بنیادی نگارش این کتاب  ارائه یک رویکرد نظام گونه و علمی در زمینه مطالعات سیاسی بوده است .

در این کتاب ارتباط متقابل میان نظریه ، تحقیق تجربه علمی و فعالیت های منجر به شناخت عینی در یک چهارچوب منظم ، به منظور سهولت درک خواننده از طبیعت تحقیق علمی در حوزه های علوم سیاسی ، روابط بین الملل و مطالعات نظامی استراژیک معاصر ، مورد تاکید قرار گرفته است .

یک روش شناسی عبارتست از یک نظام قاعده ها و روش های جاری آشکار که بر اساس آن تحقق جریان می یابد و به وسیله آن ها ایجاد دانش مورد ارزیابی قرار می گیرد .

 

فهرست مطالب :

قسمت اول : کلیات

 • فصل اول : آشنایی با تحقیق علمی
 • فصل دوم : رویکرد ها به علم سیاست
 • فصل سوم : رویکردها به علم روابط بین الملل

قسمت دوم : فرایند تحقیق در علم سیاست و روابط بین الملل

 • فصل چهارم : فرآیند تحقیق ، مفاهیم کلیدی تحقیق علمی
 • فصل پنجم : فرآیند تحقیق علمی ، مشکل و فرضیه های تحقیق
 • فصل ششم : فرآیند تحقیق علمی ، اندازه گیری
 • فصل هفتم : فرآیند تحقیق , نمونه گیری

قسمت سوم : فرآیند تحقیق علمی : روش های جمع آوری اطلاعات

 • فصل هشتم : روش های آزمایشی و گروههای تحت نظر
 • فصل نهم : نحقیق میدانی و نظریه تاسیسی
 • فصل دهم : مشاهده
 • فصل یازدهم : نگرش سنجی : پرسشنامه
 • فصل دوازدهم: نگرش سنجی : مصاحبه
 • فصل سیزدهم : روش های غیر مستقیم جمع آوری اطلاعات

قسمت چهارم : فرایند تحقیق : تجزیه و تحلیل اطلاعات و..

 • فصل چهاردهم : تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات
 • فصل پانزدهم : روش های تحقیق در علم سیاست و روابط بین الملل
 • فصل شانزدهم : گزارش تحقیق

 


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید