تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


مفاهیم اصلاح نژاد

کد محصول : 33683
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 690 g

ریچارد ام بوردن

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

مرتضی پشمی

وزیری

9789646262645

520

خرید
+
قیمت محصول 210,000 ریال
قیمت نهایی

 

بخش اول: اصلاح حیوانات از بالا به پایین / 25
فصل اول: چه حیوانی بهترین است؟ / 27
فصل دوم: جمعیت‌های دامی چگونه بهبود می‌یابند؟/47
بخش دوم: اصلاح نژاد از پایه / 67
فصل سوم: توارث مندلی / 69
فصل چهارم: ژن‌ها در جوامع / 101
فصل پنجم: صفات با توارث ساده و صفات چند ژنی / 121
بخش سوم: انتخاب / 129
فصل ششم: انتخاب برای صفات با توارث ساده / 131
فصل هفتم: مدل ژنتیکی برای صفات کمی / 161
فصل هشتم: آمار و کاربرد آن در صفات کمّی / 189
فصل نهم: وراثت پذیری و تکرار پذیری / 239
فصل دهم: عوامل مؤثر در سرعت تغییر ژنتیکی / 285
فصل یازدهم: پیش‌بینی ژنتیکی / 323
فصل دوازدهم: ارزیابی ژنتیکی گسترده / 365
فصل سیزدهم: پاسخ همبسته به انتخاب / 391
فصل چهاردهم: انتخاب چند صفتی / 415
بخش چهارم: سامانه‌های امیزش /439
فصل شانزدهم: استراتژی های آمیزش بر اساس عملکرد حیوان: آمیزش تصادفی و جور شده / 453
فصل هفدهم: ستراتژی های آمیزش بر مبنای رابطه شجره ای: پرورش خویشاوندی و پرورش / 465
فصل هجدهم: برتری آمیخته گری / 511
فصل نوزدهم: سامانه های آمیخته گری / 539
فصل بیستم: فناوری زیستی و اصلاح دام / 583
فصل بیست و یک: درایت در اصلاح دام / 611

متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید