تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


اصلاح نژاد دام روش های پیش بینی ارزش ژنتیکی

کد محصول : 35323
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 540 g

دانشگاه تهران

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

ن . د. کامرون

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

ناصر امام جمعه کاشان

وزیری

9789640344118

309

خرید
+
قیمت محصول 45,000 ریال
قیمت نهایی

گزیده ای از کتاب اصلاح نژاد دام روش های پیش بینی ارزش ژنتیکی 

استفاده از تجزیه واریانس در ژنتیک کمی

در ژنتیک کمی از روش تجزیه واریانس ، برای واریانس کل بین مشاهدات به اجزای آن (یعنی واریانس ژنتیکی و محیطی ) استفاده میشود. پارامتر وارثت پذیری ، تابعی از واریانس های ژنتیکی و محیطی بوده و اهمیت آن در استفاده از تئوری ژنتیک کمی بسیار زیاد است. به عنوان مثال برای پیش بینی پیشرفت ژنتیکی در یک جامعه و پیش بینی ظرفیت ژنتیکی یک حیوان به ضریب وراثت پذیری نیاز میباشد.

در یک جامعه میتوان حیوانات را براساس والد نر گروه بندی نمود. در این حتالت واریانس کل بین حیوانات را میتوان به واریانس موجود در بین فرزندان خانواده های پدری مختلف و واریانس داخل هر خانواده پدری تفکیک نمود. معمولا در نژادهای مختلف گاو شیری ، حیوانات براساس ولد نر گروه بندی میشود و تعداد برادر - حواهرن ناتنی پدری در هر خانواده نیز زیاد است. از واریانس موجود در بین و داخل خانواده پدری برای برآورده وارثت پذیری استفاده میشود. اگر مشاهدات مربوط به یک صفت در حیوانات براساس والد ماده آنها گروهبندی شود ، واریاسیون بین و داخل خانواده های مادری اطلاعات مورد نیاز برای اثر مادری و اثر عوامل محیطی مشترک تامین میماید . در ضمن در طیور میتوان حیوانات را براساس مادر آنها به گروه های برادر - خواهران تنی گروه بندی نمود. ولی اگر حیوانات براساس والد نر (پدر) گروه بندی شوند در آن صورت خانواده پدری دارای اطلاعات مربروط به گروههای برادر - خواهر تنی و ناتنی میباشد.

 

 

برای خرید کتاب اطلس گاوهای نژاد ایران و جهان کلیک کنید.

 

 


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید