تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران

کد محصول : 35637
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 500 g

قومس

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

محمدرضا رضوانی

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

وزیری

9789648811469

304

خرید
+
قیمت محصول 200,000 ریال
قیمت نهایی

توسعه روستايي به عنوان هدف توسعه و يا راهبرد دستيابي به آن در بسياري از کشورهاي جهان بويژه کشورهاي در حال توسعه که بخش زيادي از جمعيت آنها در روستاها زندگي مي کنند مورد تاکيد است. با توجه به نقش برنامه ريزي در دستيابي به توسعه، و در نظر گرفتن اين مطلب که برنامه ريزي به عنوان يک فرايند داراي مراحل مختلفي از جمله تهيه برنامه، اجرا، نظارت و ارزشيابي مي باشد، اتخاذ يک روش شناسي مشخص در اين روند ضروري مي باشد. با در نظر گرفتن راهبردهاي مختلف در زمينه توسعه روستايي از جمله توسعه روستايي يکپارچه و توسعه روستايي پايدار، روش شناسي هاي متفاوتي نيز قابل طرح ريزي است. روش شناسي برنامه ريزي توسعه روستايي بايد در چهارچوب نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي يک کشور تعيين شود و به همين علت، وجود يک روش شناسي يکسان براي همه کشورها واقع بينانه نيست. در اين مقاله مفاهيم، راهبردها و فرايندهاي برنامه ريزي توسعه روستايي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید