تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

کاهه

... علوم 9 تیزهوشان
قابل تهیه
480,000 ریال432,000 ریال

... آموزش و تمرین ریاضی
قابل تهیه
210,000 ریال189,000 ریال

... آموزش و تمرین فارسی
قابل تهیه
170,000 ریال153,000 ریال

... آموزش و تمرین علوم
قابل تهیه
160,000 ریال144,000 ریال

... فارسی ششم ابتدایی ت
قابل تهیه
240,000 ریال216,000 ریال

... ریاضی 9 تیزهوشان
قابل تهیه
550,000 ریال495,000 ریال

... کتاب کار ریاضی 9
قابل تهیه
260,000 ریال234,000 ریال

ریاضی ششم
قابل تهیه
290,000 ریال261,000 ریال

... علوم 8 تیزهوشان
قابل تهیه
390,000 ریال351,000 ریال

... ریاضی 7 تیزهوشان
قابل تهیه
350,000 ریال315,000 ریال

... هوش و خلاقیت کاهه +
قابل تهیه
280,000 ریال252,000 ریال

... تست فیزیک 10 ریاضی
قابل تهیه
350,000 ریال315,000 ریال