تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

کتاب آیلار

... اطلاعات لازم جهت ان
قابل تهیه
70,000 ریال

... راهنمای جامع برنامه
قابل تهیه
150,000 ریال

... رسم فنی و نقشه کشی
قابل تهیه
150,000 ریال

... تجزیه و تحلیل صورت
قابل تهیه
210,000 ریال

... مرجع کامل برنامه نو
قابل تهیه
600,000 ریال

... مجموعه پرسش های آزم
قابل تهیه
180,000 ریال

... آمار برای مدیریت (
قابل تهیه
300,000 ریال

... آزمایشگاه پایگاه د
قابل تهیه
50,000 ریال

... آلودگی محیط زیست
قابل تهیه
250,000 ریال

... رفتار مصرف کننده
قابل تهیه
700,000 ریال

... اصول بازاریابی جلد
قابل تهیه
700,000 ریال

... اصول بازاریابی جلد
قابل تهیه
160,000 ریال

زبان عمومی
قابل تهیه
135,000 ریال

... اصول بازاریابی جلد
قابل تهیه
700,000 ریال

... مدیریت بازاریابی 20
قابل تهیه
550,000 ریال

... هندسه ترسیمی
قابل تهیه
45,000 ریال

... دسترسی سریع به اصول
قابل تهیه
750,000 ریال

... بنای سفت کار درجه
قابل تهیه
300,000 ریال

... مدیریت استعدادها (
قابل تهیه
70,000 ریال

... گرامر جامع زبان انگ
قابل تهیه
175,000 ریال

... راهنمای جامع انگلیس
قابل تهیه
50,000 ریال

... مهارت پنجم (ICDL 20
قابل تهیه
85,000 ریال

... سری کتاب های علمی و
قابل تهیه
80,000 ریال

... آمار برای مدیریت (ج
قابل تهیه
270,000 ریال

... java9 برای برنامه ن
قابل تهیه
800,000 ریال

... اصول بازاریابی (ویر
قابل تهیه
600,000 ریال

... مدل سازی مالی با اک
قابل تهیه
250,000 ریال

... خود آموز بافندگی با
قابل تهیه
300,000 ریال

... برقکار ساختمان درجه
قابل تهیه
350,000 ریال

... سری کتاب های علمی و
قابل تهیه
150,000 ریال