تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

کتاب پارسه

تهوع
قابل تهیه
280,000 ریال

... هوش مصنوعی با رویکر
قابل تهیه
600,000 ریال

... الکترونیک 1 و 2 با
قابل تهیه
290,000 ریال

... مهندسی نرم افزار
قابل تهیه
400,000 ریال

... آشنایی با شیوه های
قابل تهیه
95,000 ریال

... مجموعه مدیریت
قابل تهیه
200,000 ریال

... حسابرسی بر اساس است
قابل تهیه
280,000 ریال

... الکترو مغناطیس مهند
قابل تهیه
950,000 ریال

... آمار و احتمال
قابل تهیه
330,000 ریال

... نه اصل معنوی
قابل تهیه
130,000 ریال

... GMAT استعداد و آماد
قابل تهیه
280,000 ریال

... زبان تخصصی مدیریت
قابل تهیه
250,000 ریال

... تئوری های مدیریت (
قابل تهیه
260,000 ریال

... طرح 90%ریاضی مهندسی
قابل تهیه
150,000 ریال

... طرح 90%ریاضیات رشته
قابل تهیه
170,000 ریال

... تحقیق در عملیات ( ج
قابل تهیه
320,000 ریال

... شیمی فیزیک جلد اول
قابل تهیه
260,000 ریال

... شیمی فیزیک جلد دوم
قابل تهیه
260,000 ریال

... استعداد تحصیلی دکتر
غیر فعال
270,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... فرهنگ فارسی معین
قابل تهیه
390,000 ریال

... Grammar And Readin
قابل تهیه
290,000 ریال

... انتقال حرارت (رشته
قابل تهیه
190,000 ریال

... ترمودینامیک (رشته م
قابل تهیه
290,000 ریال

... مکانیک سیالات
قابل تهیه
890,000 ریال

هنر دقت
قابل تهیه
140,000 ریال

... دستورالعمل های اجرا
قابل تهیه
300,000 ریال

با هم بودن
قابل تهیه
350,000 ریال

زبان تخصصی
قابل تهیه
160,000 ریال

... میکروبیولوژی مواد غ
قابل تهیه
5,280,000 ریال

... پایگاه داده ها
قابل تهیه
990,000 ریال