تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مدرسه

... هوش های چند گانه در
قابل تهیه
100,000 ریال

... کتاب کار ریاضی پای
قابل تهیه
200,000 ریال

... کتاب کار عربی (پایه
قابل تهیه
80,000 ریال

... کتاب کار عربی پایه
قابل تهیه
80,000 ریال

... خواندن - لذت بردن 1
قابل تهیه
270,000 ریال

... خواندن - لذت بردن 2
قابل تهیه
90,000 ریال

... یاد دادن برای یاد گ
قابل تهیه
56,000 ریال

... مهارت های فکرکردن (
قابل تهیه
255,000 ریال

... مجموعه کتاب های پیا
قابل تهیه
300,000 ریال

... مثلهای رایج در زبان
غیر فعال
13,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... دانشنامه جامعه شناس
قابل تهیه
170,000 ریال

... اصول کاربردی مدیریت
قابل تهیه
50,000 ریال

... دقت در آموزش گام به
قابل تهیه
250,000 ریال

... روش ها و راهبردهای
قابل تهیه
220,000 ریال

... راهنمای برنامه و فع
قابل تهیه
100,000 ریال

... مدرسه و کیفیت گرایی
قابل تهیه
64,000 ریال

... میانجیگری در مدرسه
قابل تهیه
100,000 ریال

... مبانی زمین شناسی
غیر فعال
200,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... شکاف آموزشی
غیر فعال
100,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... کاربرد مشتق
قابل تهیه
100,000 ریال

... درک فیزیک با رویکرد
قابل تهیه
250,000 ریال

... فرآیند برنامه ریزی
غیر فعال
70,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... مغز و فرایند یادگیر
قابل تهیه
150,000 ریال

... کتاب کار ریاضی ( پا
قابل تهیه
150,000 ریال

... فرهنگ فارسی - عربی
قابل تهیه
350,000 ریال

... برنامه ریزی آموزشی
قابل تهیه
60,000 ریال

... کتاب علوم من (رنگ)
قابل تهیه
38,000 ریال

... دانش زیست شناسی2
قابل تهیه
175,000 ریال

... دانش زیست شناسی1
قابل تهیه
175,000 ریال

... دانش زیست شناسی 3
قابل تهیه
350,000 ریال