تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

میردشتی

... تایپ،فرم و عملکرد (
قابل تهیه
270,000 ریال

... یک اتفاق ساده ( خلا
قابل تهیه
200,000 ریال

... اسکیس های سریع
قابل تهیه
200,000 ریال

... سواد بصری (رهیافتی
قابل تهیه
370,000 ریال

... تبلیغات مرده است ،ز
قابل تهیه
250,000 ریال

... شاهکارهای خطاطی اسل
قابل تهیه
450,000 ریال

... رنگ های اصلی (راهنم
قابل تهیه
180,000 ریال

... خط طلایی(صد درس کلی
قابل تهیه
130,000 ریال

... گنجینه نقوش خاتم
قابل تهیه
400,000 ریال

... مجموعه آثار گرافیکی
قابل تهیه
180,000 ریال

... طراحی گرافیکی وصفحه
قابل تهیه
285,000 ریال

... بنیان طراحی خلاقانه
قابل تهیه
300,000 ریال

... مطالعات طراحی
قابل تهیه
450,000 ریال

... تفکر خلاق در بسته ب
قابل تهیه
325,000 ریال

ویترین
قابل تهیه
485,000 ریال

... جزییاتی از هنر اسلا
قابل تهیه
250,000 ریال

... اطلس طراحان گرافیک
قابل تهیه
250,000 ریال

... بنیان طراحی تبلیغات
قابل تهیه
300,000 ریال

... ده نکته از معرفت نف
قابل تهیه
20,000 ریال

اصالت برند
قابل تهیه
240,000 ریال

... الفبای زبان تصویر :
قابل تهیه
300,000 ریال

... عناصر ساختارطرح : ا
قابل تهیه
380,000 ریال

... طراحی صنعتی یک دعوت
قابل تهیه
200,000 ریال

معنای فرم
قابل تهیه
350,000 ریال

... مبانی برندینگ
قابل تهیه
400,000 ریال

... تکنیک های سنتی و مع
قابل تهیه
450,000 ریال

... تفکر طراحی گرافیک آ
قابل تهیه
285,000 ریال

... مواد وفرایندهای تول
قابل تهیه
150,000 ریال

... طراحی صنعتی نگرش ها
قابل تهیه
250,000 ریال

... جستارهای تصویری در
قابل تهیه
195,000 ریال