تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مبلغان

... اصول و مبانی مدیریت
قابل تهیه
1,150,000 ریال

... سرگذشت شگفت انگیز گ
قابل تهیه
550,000 ریال

... رازهای تبلیغات
قابل تهیه
430,000 ریال

... چگونه از مشتریانتان
قابل تهیه
300,000 ریال

... معیارهای استخدام و
قابل تهیه
180,000 ریال

... روش های مدیریت اجرا
قابل تهیه
170,000 ریال

... روانشناسی تبلیغات ت
قابل تهیه
500,000 ریال

... مدیریت استراتژیک
قابل تهیه
750,000 ریال

خرید شناسی
قابل تهیه
310,000 ریال

... بازاریابی از صفر تا
قابل تهیه
920,000 ریال

... صد قانون نانوشته ی
قابل تهیه
380,000 ریال

... بازاریابی شرکتی (اص
قابل تهیه
1,580,000 ریال

... مدیریت سازمان ها در
قابل تهیه
760,000 ریال

... اقتصاد به زبان ساده
قابل تهیه
1,100,000 ریال

... چگونه مدیرتان را اد
قابل تهیه
200,000 ریال

... مبانی تحقیقات بازار
قابل تهیه
340,000 ریال

ساخت چین
قابل تهیه
370,000 ریال

... 25 عادتی که منجربه
قابل تهیه
210,000 ریال

... راه انداختن یک کسب
قابل تهیه
160,000 ریال

... پایان عصر بازاریابی
قابل تهیه
420,000 ریال

... مهارتهای حیاتی مدیر
قابل تهیه
400,000 ریال

... متریک های بازاریابی
قابل تهیه
870,000 ریال

... فیزیک برند
قابل تهیه
580,000 ریال

... اسرار فروشندگی موفق
قابل تهیه
280,000 ریال

... استراتژی ترکیب رسان
قابل تهیه
480,000 ریال

... تبلیغات تجاری
قابل تهیه
2,300,000 ریال

... مربیگری افراد
قابل تهیه
160,000 ریال