تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

نص

... میکروکنترلرهای AVR
قابل تهیه
190,000 ریال

... مرجع لغات زبان عموم
قابل تهیه
590,000 ریال

... آنتن های هوشمند
قابل تهیه
100,000 ریال

... رفتارسازمانی ( جلدا
قابل تهیه
380,000 ریال

... 53 اصل متقاعدسازی
قابل تهیه
140,000 ریال

... نظریه سازمان
قابل تهیه
140,000 ریال

... اصول کامل راه انداز
قابل تهیه
75,000 ریال

... مرجع توابع API 32
قابل تهیه
150,000 ریال

... میکروکنترلرهای AVR
قابل تهیه
300,000 ریال

... آموزش ساخت سایت وب
قابل تهیه
98,000 ریال

... اصول و مبانی تکنیک
قابل تهیه
180,000 ریال

... بررسی سیستم های قدر
قابل تهیه
150,000 ریال

... میکروکنترلرهای AVR
غیر فعال
150,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... آزمایشگاه مجازی طرا
قابل تهیه
45,000 ریال

... نتورک + (آشنایی با
قابل تهیه
180,000 ریال

... فرهنگ لغات و اصطلاح
قابل تهیه
60,000 ریال

... معماری امنیت شبکه
قابل تهیه
250,000 ریال

... میکروکنترلرهای AVR
قابل تهیه
180,000 ریال

... الکترونیک 1
قابل تهیه
85,000 ریال

... مهندسی کنترل
قابل تهیه
790,000 ریال

... مقدمه ای بر اقتصاد
قابل تهیه
390,000 ریال

... مدارهای میکرو الکتر
قابل تهیه
160,000 ریال

... کتاب آموزشی ویندوز
قابل تهیه
18,000 ریال

... طراحی و اجرای سیستم
قابل تهیه
160,000 ریال

... نصب و برپا سازی سرو
قابل تهیه
70,000 ریال

... ویندوز ویستا برای ه
قابل تهیه
95,000 ریال

... تحلیل و طراحی مداره
قابل تهیه
250,000 ریال

مدار 1
قابل تهیه
45,000 ریال

... مبانی ماشین های الک
قابل تهیه
750,000 ریال

... آموزش برنامه نویسی
قابل تهیه
120,000 ریال