تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

نیاز دانش

... پردازش دیجیتالی تصا
قابل تهیه
1,450,000 ریال

... الکترونیک قدرت
قابل تهیه
350,000 ریال

... تشریح مسائل میکروال
قابل تهیه
430,000 ریال

... شبکه های بی سیم
قابل تهیه
550,000 ریال

... برنامه نویسی به زبا
قابل تهیه
600,000 ریال

... تحلیل مهندسی مدار ه
قابل تهیه
750,000 ریال

... شبکه های کامپیوتری
قابل تهیه
650,000 ریال

OCP ( افست )
قابل تهیه
600,000 ریال

... رایانش ابری(افست )
قابل تهیه
520,000 ریال

... تسلط بر رایانش ابری
قابل تهیه
520,000 ریال

... CCNA Routing and Sw
قابل تهیه
520,000 ریال

... چگونه با جاوا برنام
قابل تهیه
700,000 ریال

... هوش مصنوعی(افست )
قابل تهیه
750,000 ریال

... هند بوک آنتن (افست
قابل تهیه
750,000 ریال

... سیستم های مخابراتی
قابل تهیه
600,000 ریال

... سیستم های مخابراتی
قابل تهیه
650,000 ریال

... میکروالکترونیک RF ر
قابل تهیه
650,000 ریال

... داده کاوی با نرم اف
قابل تهیه
470,000 ریال

... راهنمای گواهی MCSA
قابل تهیه
750,000 ریال

... ویژوال c#2012 دیتل
قابل تهیه
650,000 ریال

... مبانی ارتباطات (افس
قابل تهیه
550,000 ریال

... الگوریتم های ضروری
قابل تهیه
450,000 ریال

... مکانیک کوانتومی مدر
قابل تهیه
350,000 ریال

... برنامه نویسی به زبا
قابل تهیه
600,000 ریال

... سیستم های مخابراتی
قابل تهیه
400,000 ریال

... بررسی سیستم های قدر
قابل تهیه
450,000 ریال

... مبانی سیستم های ارت
قابل تهیه
500,000 ریال

... ارتباطات ماهواره ای
قابل تهیه
950,000 ریال

... مهندسی سیستم های کن
قابل تهیه
600,000 ریال

... الگوریتم های داده ک
قابل تهیه
450,000 ریال