تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

علوم رایانه

... ساختمان داده ها در
قابل تهیه
250,000 ریال

... مدیریت استراتژیک فن
قابل تهیه
90,000 ریال

... آموزش گام به گام بر
قابل تهیه
290,000 ریال

... شبکه های کامپیوتری
قابل تهیه
190,000 ریال

... بازاریابی الکترونیک
قابل تهیه
450,000 ریال

... کلان داده ها
قابل تهیه
150,000 ریال

... مبانی ماشین های الک
قابل تهیه
160,000 ریال

... شبکه های کامپیوتری
قابل تهیه
150,000 ریال

... مهارت ها و قوانین ک
قابل تهیه
110,000 ریال

... طراحی الگوریتم ها
قابل تهیه
200,000 ریال

... رهیافت حل مساله در
قابل تهیه
100,000 ریال

... مهندسی نرم افزار
قابل تهیه
450,000 ریال

... انتقال داده ها و شب
قابل تهیه
170,000 ریال

... آموزش گام به گام بر
قابل تهیه
690,000 ریال

... مبانی کامپیوتر و ال
قابل تهیه
300,000 ریال

... سیستم های بانک اطلا
قابل تهیه
290,000 ریال

... برنامه نویسی به زبا
قابل تهیه
750,000 ریال

... سیستم های توزیع شده
قابل تهیه
290,000 ریال

... حل مساله های الکترو
قابل تهیه
150,000 ریال

... سیستم های خبره
قابل تهیه
200,000 ریال

... تجارت الکترونیکی را
قابل تهیه
120,000 ریال

... آموزش گام به گام سی
قابل تهیه
90,000 ریال

... آموزش گام به گام وی
قابل تهیه
230,000 ریال

... پردازش تصویر دیجیتا
قابل تهیه
450,000 ریال

... هوش مصنوعی ( رهیافت
قابل تهیه
300,000 ریال

... طراحی و پیاده سازی
قابل تهیه
250,000 ریال

... طراحی دیجیتال ( مدا
قابل تهیه
100,000 ریال

... ساختمان داده ها در
قابل تهیه
200,000 ریال

... آموزش گام به گام PL
قابل تهیه
100,000 ریال

... پیاده سازی و توسعه
قابل تهیه
120,000 ریال