تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

استادکار

... مبانی الکترونیک
قابل تهیه
199,000 ریال

... گلچینی از آی سی های
قابل تهیه
119,000 ریال

... ۵۰ مدار عملی منبع ت
قابل تهیه
99,000 ریال

... الکترونیک خیلی هم م
قابل تهیه
139,000 ریال

... طراحی مدارات الکترو
قابل تهیه
89,000 ریال

... عیب یابی کلیه مدارا
قابل تهیه
99,000 ریال

... اسیلوسکوپ به زبان س
قابل تهیه
52,000 ریال

... ورود به دنیای آردوی
قابل تهیه
185,000 ریال

... سرگرمی ها و تجربیات
قابل تهیه
89,000 ریال

... 53 مدار فلزیاب برای
قابل تهیه
79,000 ریال

... سیستم های فوتوولتائ
قابل تهیه
95,000 ریال

... رهنمودها و راهکارها
قابل تهیه
179,000 ریال

... 50 مدار ساده ‏ی الک
قابل تهیه
89,000 ریال

... اصول حفاظت شبکه های
قابل تهیه
199,000 ریال

... 101 کاردستی جالب با
قابل تهیه
1,690,000 ریال

310 مدار
قابل تهیه
199,000 ریال