تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

استادکار

... مبانی الکترونیک
قابل تهیه
199,000 ریال

... گلچینی از آی سی های
قابل تهیه
119,000 ریال

... ۵۰ مدار عملی منبع ت
قابل تهیه
99,000 ریال

... الکترونیک خیلی هم م
قابل تهیه
139,000 ریال

... طراحی مدارات الکترو
قابل تهیه
89,000 ریال

... عیب یابی کلیه مدارا
قابل تهیه
99,000 ریال

... ورود به دنیای آردوی
قابل تهیه
185,000 ریال

... سرگرمی ها و تجربیات
قابل تهیه
89,000 ریال

... 53 مدار فلزیاب برای
قابل تهیه
129,000 ریال

... سیستم های فوتوولتائ
قابل تهیه
95,000 ریال

... رهنمودها و راهکارها
قابل تهیه
179,000 ریال

... 50 مدار ساده ‏ی الک
قابل تهیه
89,000 ریال

... اصول حفاظت شبکه های
قابل تهیه
199,000 ریال

... 101 کاردستی جالب با
قابل تهیه
1,690,000 ریال

310 مدار
قابل تهیه
199,000 ریال