تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

پندار پارس

... راهنمای برنامه نویس
قابل تهیه
450,000 ریال

... مرجع کامل Pro jQuer
قابل تهیه
300,000 ریال

... آموزش كاربردی برنام
قابل تهیه
190,000 ریال

... مرجع کامل ASP.NET M
قابل تهیه
1,100,000 ریال

... آموزش کاربردی طراحی
قابل تهیه
550,000 ریال

... مرجع کامل Pro jQuer
قابل تهیه
350,000 ریال

... استفاده از Entity F
قابل تهیه
210,000 ریال

... برنامه نویسی به زبا
قابل تهیه
150,000 ریال

... مرجع كامل عبارات با
قابل تهیه
180,000 ریال

... مرجع کامل تست نفوذ
قابل تهیه
280,000 ریال

... راه‌اندازی تجارت ال
قابل تهیه
430,000 ریال

... طراحی و مدیریت وب س
قابل تهیه
230,000 ریال

... الگوریتم های فرا اب
قابل تهیه
100,000 ریال

... گرافیک کامپیوتری در
قابل تهیه
135,000 ریال

... شمارش از صفر
قابل تهیه
195,000 ریال

... پیاده سازی آزمایشگا
قابل تهیه
180,000 ریال

... چگونه هکر شویم؟ نقش
قابل تهیه
110,000 ریال

... آموزش هک برای مبتدی
قابل تهیه
130,000 ریال

... راهنمای تست نفوذ وب
قابل تهیه
240,000 ریال

... تزریق SQL، حمله و د
قابل تهیه
280,000 ریال

... آموزش تست نفوذ با M
قابل تهیه
280,000 ریال

... راهنمای پویش آسیب پ
قابل تهیه
150,000 ریال

... آموزش شماتیك برنامه
قابل تهیه
340,000 ریال

... الگوریتم‌های فراابت
قابل تهیه
600,000 ریال

... بهره‌برداری و نگه‌د
قابل تهیه
315,000 ریال

... امنیت سایبری و جنگ
قابل تهیه
140,000 ریال

... مديريت دانش در تئو
قابل تهیه
340,000 ریال

... بدافزارها و راهکاره
قابل تهیه
180,000 ریال

... تست نفوذپذیری شبکه‌
قابل تهیه
130,000 ریال

... آموزش شماتیك Micros
قابل تهیه
230,000 ریال