تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

پکیج های تخفیف دار کمک آموزشی 15%

... بسته تیز هوشان - 4
قابل تهیه
1,130,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بسته ادبیات کنکور (
قابل تهیه
750,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بسته عربی کنکور (2
قابل تهیه
480,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بسته دین و زندگی ک
قابل تهیه
530,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بسته زبان انگلیسی ک
قابل تهیه
560,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بسته زبان تخصصی کنک
قابل تهیه
510,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بسته دیفرانسیل کنکو
قابل تهیه
1,240,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بسته ریاضیات گسسته
قابل تهیه
635,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بسته هندسه تحلیلی ک
قابل تهیه
495,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بسته ریاضی تجربی کن
قابل تهیه
580,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بسته فیزیک کنکور (پ
قابل تهیه
1,380,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بسته شیمی کنکور(2 -
قابل تهیه
1,090,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بسته زیست کنکور ( پ
قابل تهیه
1,235,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بسته زمین شناسی کنک
قابل تهیه
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... پکیج ویژه شماره 1 ا
قابل تهیه
399,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... پکیج ویژه شماره 2 ا
قابل تهیه
510,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... پکیج ویژه شماره 1 د
قابل تهیه
399,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... پکیج ویژه شماره 2 د
قابل تهیه
470,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... پکیج ویژه شماره 1 س
قابل تهیه
369,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... پکیج ویژه شماره 2 س
قابل تهیه
530,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )