تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

تخفیف های تک جلدی

... محشی قانون تجارت
قابل تهیه
250,000 ریال225,000 ریال

... قانون اساسی جمهوری
قابل تهیه
45,000 ریال40,500 ریال

... مجموعه قوانین مقررا
قابل تهیه
120,000 ریال108,000 ریال

... قانون آیین دادرسی م
قابل تهیه
130,000 ریال117,000 ریال

... آیین دادرسی مدنی دو
قابل تهیه
170,000 ریال153,000 ریال

... حقوق اسناد تجاری
قابل تهیه
140,000 ریال126,000 ریال

... تلخیص کتاب الخیارات
قابل تهیه
115,000 ریال103,500 ریال

حقوق مدنی
قابل تهیه
560,000 ریال504,000 ریال

... آیین دادرسی کیفری (
قابل تهیه
180,000 ریال162,000 ریال

... مجموعه پرسش های چها
قابل تهیه
350,000 ریال315,000 ریال

قواعد فقه
قابل تهیه
250,000 ریال225,000 ریال

... مبادی العربیه (فی ا
قابل تهیه
60,000 ریال54,000 ریال

... حقوق مدنی مختصر قرا
قابل تهیه
220,000 ریال198,000 ریال

... مقدمه ای بر حقوق ما
قابل تهیه
180,000 ریال162,000 ریال

... مباحثی تحلیلی از حق
قابل تهیه
260,000 ریال234,000 ریال

... تاریخ تحولات حقوق ک
قابل تهیه
80,000 ریال72,000 ریال

... تحریر الروضه فی شرح
قابل تهیه
100,000 ریال90,000 ریال

... تجزیه و ترکیب و بلا
قابل تهیه
75,000 ریال67,500 ریال

... مبادی فقه و اصول
قابل تهیه
250,000 ریال225,000 ریال

... حقوق بین الملل خصوص
قابل تهیه
140,000 ریال126,000 ریال

... کمک حافظه آیین دادر
قابل تهیه
220,000 ریال198,000 ریال

... کمک حافظه آیین دادر
قابل تهیه
200,000 ریال180,000 ریال

... لمعه دمشقیه ( جلد ا
قابل تهیه
250,000 ریال225,000 ریال

... بایسته های حقوق بین
قابل تهیه
120,000 ریال108,000 ریال

... دستور کاربردی زبان
قابل تهیه
100,000 ریال90,000 ریال

... مقدمه ای بر حقوق اس
قابل تهیه
35,000 ریال31,500 ریال

... حقوق کیفری عمومی جل
قابل تهیه
130,000 ریال117,000 ریال

... درآمدی بر حقوق جزای
قابل تهیه
220,000 ریال198,000 ریال

... نکات برتر آیین دادر
قابل تهیه
250,000 ریال225,000 ریال

... قواعد فقه جزایی (1
قابل تهیه
70,000 ریال63,000 ریال