تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

رویان پژوه

... فیزیک پزشکی
قابل تهیه
280,000 ریال

... بینی ام راعمل کنم ی
قابل تهیه
185,000 ریال

... روش های کاربردی تحل
قابل تهیه
180,000 ریال

... توموگرافی تابش پوزی
قابل تهیه
460,000 ریال

... سوالات آزمون دکتری
قابل تهیه
135,000 ریال

... مبانی تصویربرداری ت
قابل تهیه
540,000 ریال

... تفسیر تستهای آزمایش
قابل تهیه
160,000 ریال

... آناتومی و مورفولوژی
قابل تهیه
320,000 ریال

... گام به گام با پروتز
قابل تهیه
280,000 ریال

... مجموعه سوالات آزمون
قابل تهیه
380,000 ریال

... پاتولوژی دهان ، فک
قابل تهیه
1,320,000 ریال

... دندانپزشکی کودک و ن
قابل تهیه
1,200,000 ریال

... دندانپزشکی کودک و ن
قابل تهیه
1,300,000 ریال

... لذت دندانپزشکی ترمی
غیر فعال
620,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... مروری بر فارماکولوژ
قابل تهیه
320,000 ریال

... Cosmetic Facial Sur
قابل تهیه
2,860,000 ریال

... اصول طراحی زیبایی ل
قابل تهیه
1,200,000 ریال

... مرجع کامل لیــــزر
قابل تهیه
1,600,000 ریال

... پرسش و پاسخ بیماران
قابل تهیه
95,000 ریال

... لیـــزرها در دندانپ
قابل تهیه
1,200,000 ریال

... DSQ مجموعه سوالات ا
قابل تهیه
320,000 ریال

... بررسی بالینی کانال
قابل تهیه
185,000 ریال

... مجموعه سوالات آزمون
قابل تهیه
128,000 ریال

... Book Brief خلاصه کت
قابل تهیه
280,000 ریال

... مجموعه سوالات آزمون
قابل تهیه
128,000 ریال

... رادیولوژی دهان اصول
قابل تهیه
860,000 ریال

... مجموعه سوالات آزمون
قابل تهیه
220,000 ریال