تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

ساکو

... اصول و فنون مذاکره
قابل تهیه
220,000 ریال

... کاربرد فناوری اطلاع
قابل تهیه
280,000 ریال

... مدیریت کسب و کار و
قابل تهیه
160,000 ریال

... مهارت های ارتباطی
غیر فعال
90,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... مدیریت منابع انسانی
قابل تهیه
180,000 ریال

... ادبیات فارسی
قابل تهیه
550,000 ریال

... تحلیل هزینه و منفعت
قابل تهیه
180,000 ریال

... جامعه شناسی فرهنگی
قابل تهیه
180,000 ریال

... شناخت مواد و مصالح
قابل تهیه
260,000 ریال

... رسانه شناسی
قابل تهیه
300,000 ریال

... روان شناسی گردشگری
قابل تهیه
170,000 ریال

... مهارت های مسأله یاب
قابل تهیه
150,000 ریال

... دولت و برنامه های ف
قابل تهیه
170,000 ریال

... ارتباطات انسانی
قابل تهیه
170,000 ریال

... خدمات ارزش افزوده
قابل تهیه
200,000 ریال

... اصول و فنون تبلیغات
قابل تهیه
180,000 ریال

... مبانی سازمان و مدی
قابل تهیه
240,000 ریال

... مدیریت و سازماندهی
قابل تهیه
380,000 ریال

... آیین سخنوری
قابل تهیه
180,000 ریال

... جمع آوری و پردازش ا
قابل تهیه
270,000 ریال

... مدیریت استراتژیک من
غیر فعال
200,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... شیوه های تأثیر بر ا
قابل تهیه
140,000 ریال

... مبانی و فنون چاپ ما
غیر فعال
150,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... قوانین و مقررات در
قابل تهیه
190,000 ریال

... مبانی مدیریت سرمایه
قابل تهیه
220,000 ریال

... زبان تخصصی مدیریت ک
قابل تهیه
140,000 ریال

... اخلاق حرفه ای
قابل تهیه
160,000 ریال

... اصول سرپرستی
قابل تهیه
220,000 ریال

... شهر فرنگ 50 داستان
قابل تهیه
360,000 ریال