تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مجموعه نرم افزارها (king,lord,assistant)

... لوح فشرده ANDROID g
قابل تهیه
%10 OFF216,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لوح فشرده مجموعه نر
قابل تهیه
%10 OFF513,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه نرم افزاری ل
قابل تهیه
%10 OFF476,100 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

visual studio
قابل تهیه
%10 OFF108,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نرم افزار آموزش جام
قابل تهیه
%10 OFF170,100 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نرم افزار آموزش اسپ
قابل تهیه
%10 OFF134,100 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نرم افزار v.ray +re
قابل تهیه
%10 OFF108,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نرم افزار 3d max201
قابل تهیه
%10 OFF67,500 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نرم افزار رویت 2015
قابل تهیه
%10 OFF81,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای استفاده از
قابل تهیه
%10 OFF90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... لوح فشرده آموزش لای
قابل تهیه
%10 OFF270,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )