تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

تست های فنی حرفه ای

... کتاب جامع هنرستان ک
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات طبقه
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه طبقه بندی شد
قابل تهیه
75,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه طبقه بندی شد
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کتاب جامع هنرستان
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... جزوه سوالات امتحانی
قابل تهیه
30,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... امتحانات نهایی طراح
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

مبانی برق
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... متره و برآورد
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات طبقه
غیر فعال
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... آموزش گام به گام سا
قابل تهیه
130,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات طبقه
قابل تهیه
240,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات چهارگ
قابل تهیه
480,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه طبقه بندی شد
قابل تهیه
135,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ساختمان ( مجموعه سو
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... گرافیک - نقاشی ( مج
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حسابداری صنعتی سال
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات طبقه
قابل تهیه
380,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... خلاقیت نمایشی
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه ی طبقه بندی
قابل تهیه
270,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )