تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

دامپروری

تغذیه دام
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آبزیان و فرآوری
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تکنولوژی فرآورده ها
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تکنیک ها و اصول عمل
قابل تهیه
29,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول پرورش گوسفند و
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول پرورش بوقلمون
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... چرای دام در مراتع و
قابل تهیه
43,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کیفیت علوفه و نیاز
قابل تهیه
85,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول کاربردی پرورش
قابل تهیه
99,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

تغذیه دام
قابل تهیه
44,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول نگهداری و پرور
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول تغذیه و متابول
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت تهویه و انرژ
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آشنایی با دامپروری
قابل تهیه
125,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مرغ عشق استرالیایی
قابل تهیه
95,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اطلس رنگی نژادهای گ
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... خوکچه هندی(راهنمای
قابل تهیه
65,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... خرگوش(راهنمای کامل
قابل تهیه
85,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای کامل پرورش
قابل تهیه
380,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای پرورش زنبور
قابل تهیه
210,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )